e-päevik   Esileht   Kirjakast    
 
   Oskusteabekeskus  Print Alla
 
Kontakt
Uudised
Meie kool
Toitlustamine
Õppetöö
Koolielu
Kooli Ajalugu
Projektid
Vastuvõtt
Pildid
Õpilaskodu
Kooliks ettevalmistus
Rehabilitatsioon
Oskusteabekeskus
Poster
Lugemist ja vaatamist
Karjäärinõustamine
Õppematerjalid
Dokumendid
Dokumendiregister

  Tartu Hiie Kool osutab üleriigiliselt kõikidele kuulmis- ja kõnepuudega lastele, nende vanematele ning nende lastega töötavatele õpetajatele ja teistele spetsialistidele kogu Eestist, logopeedilist (sh vajadusele surdologopeedilist), eripedagoogilist ja psühholoogilist nõustamisteenust. 

Nõustamine hõlmab kommunikatsiooni-, õppe- ja käitumisprobleeme, kohanemist, suhteid, hoiakuid ja ootusi, et kindlustada lapsele parim võimalik haridus ja kaasamine ühiskonda. Vajaduse korral sõidetakse ka haridusasutusse, kus laps õpib, kohale ja nõustamine toimub seal.

Kõik spetsialistid, kes nõustavad ja probleeme lahendavad, on koolis töötavad kompetentsed oma eriala asjatundjad ja aktiivsed praktikud.

Teenuse saamiseks on vajalik pöörduda kooli poole telefonil 7422 397 või e-posti teel: hiiekool@hiiekool.ee 


 

 .

 

 

Viimati uuendatud: 15.03.2018
  Yles