e-päevik   Esileht   Kirjakast    
 
   Tartu Hiie Kooli ajalugu  Print Alla
 
Kontakt
Uudised
Meie kool
Toitlustamine
Õppetöö
Koolielu
Kooli Ajalugu
Kool 70
Projektid
Vastuvõtt
Pildid
Õpilaskodu
Kooliks ettevalmistus
Rehabilitatsioon
Oskusteabekeskus
Karjäärinõustamine
Õppematerjalid
Dokumendid
Dokumendiregister

 


  Kurtide laste õpetusega on Eestis tegeldud juba 18. sajandist alates.
  Aastatel 1866-1924 tegutses vastav kool Vändras, mis viidi üle Porkunisse. Nimetatud kool tegutseb tänaseni.

  1941. aastal loodi Tartu Kurttummade Kool asukohaga Tartu, Päeva 7. Internaadiks sai Tähe 42 asuv elamu. Kooli organiseerijaks ja esimeseks juhatajaks oli August Karu. Kooli tuli üheksa õpilast. Vaevalt saadi alustada õppetööga, kui puhkes sõda. Sõja-aastail toimus õppetöö katkendlikult ja lühendatud õppeaastatega. Sõjaajal sai koolimaja kannatada ning internaadihoone hävis.

  1944. aastal anti kooli käsutusse neli maja Päeva tänavas. Kooli asus õppima 25 õpilast. Et kool oli maksuvaba ja tervishoiuorganid kontrollisid rangelt koolikohustuste täitmist, siis kasvas õpilaste arv. 1947 oli õpilasi juba 125. Sellega seoses tekkis üsna kiiresti ruumipuudus.

  1951. aastal sai kool enda valdustesse Lille 9 hoone, kuhu jäädi 17 aastaks. Üha rohkem arenes edasi laste meditsiiniline uurimine. Kurte hakati eristama kuulmislangusega lastest.

  1954. aastal nimetati kool ümber Tartu Kuulmishäiretega Laste Kool-Internaadiks. Järjest tuli juurde kõnedefektidega lapsi.

  1959.
  aastal muudeti nimi Tartu Kuulmishäiretega Laste Internaatkooliks.

  1958.
  aastal hakati organiseerima uue koolikompleksi ehitamist Pöögelmanni (praegusele Hiie ) tänavale.
  1968 aastal anti koolile nimeks Tartu I Eriinternaatkool ja alustati uues õppehoones tööd. Valmisid internaat, aula-võimla, õppe- ja tootmistöökojad.

  Alates 1996. aastast kannab kool Tartu Hiie Kooli nime ja koolis õpib üle 300 õpilase. 

  Kuulmispuudega laste õpetamisest.

  Kooli direktorid:
  1941-1951 August Karu
  1951-1958 Aleksis Kuut
  1958-1963 Kaarel Kotsar
  1963-1979 Arkadi Reigo
  1979-1984 Heino Eiche
  1984-2017 Helgi Klein

 

Viimati uuendatud: 15.10.2017
  Yles