e-päevik   Esileht   Kirjakast    
 
   
 
Kontakt
Uudised
Meie kool
Toitlustamine
Õppetöö
Koolielu
Kooli Ajalugu
Projektid
Vastuvõtt
Pildid
Õpilaskodu
Kooliks ettevalmistus
Rehabilitatsioon
Oskusteabekeskus
Karjäärinõustamine
Õppematerjalid
Dokumendid
Dokumendiregister

 

Tartu Hiie Kool


Aadress: Hiie 11, Tartu 51006, Eesti
Tel/fax: 7 422 291; info telefon: 7421 573
E-post: hiiekool@hiiekool.ee

09.08.2018 - 16.08.2018  
Võtame tööle

 

Osalise koormusega loodusainete õpetaja hariduslike erivajadustega õpilaste (kuulmis- ja kõnepuue) klassidesse. Vajalik on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning eripedagoogilised kompetentsid (soovitav elementaarne viipekeele oskus). Esitada avaldus, CV ja koopiad kvalifikatsiooninõudeid tõendavatest dokumentidest.  

Osalise koormusega tähtajalise töölepinguga ajutiselt äraoleva töötaja asendajaks hariduslike erivajadustega õpilaste (kuulmis- ja kõnepuue) pikapäevarühma kasvataja. Ootame kandideerima neid, kes omavad (või omandavad) vähemalt haridusteaduste bakalaureuse kraadi ja eripedagoogilisi kompetentse. Töö koolipäevadel pärast lõunat 1,5 kuni 3 tundi. Esitada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Tähtajalise töölepinguga ajutiselt äraoleva töötaja asendajaks hariduslike erivajadustega õpilaste (kuulmis- ja kõnepuue) õpetaja abi. Kasuks tuleb eelnev töökogemus erivajadustega lastega. Esitada  avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 16.08.2018 Hiie 11 Tartu 51006 või hiiekool@hiiekool.ee.


03.09.2018  
kell 13.00 toimub 2018/2019. õppeaasta avaaktus