Tunniplaan


 Kuulmispuudega õpilaste klasside tunniplaanid

Esmaspäev

1A

3A

7A

10A

11A

10.10 – 10.55

eesti keel

 

 

 

 

11.10 –  11.55

kehaline kasv

kehaline kasv 

 

keemia

 

12.05 – 12.50

eesti keel

tööõpetus

kirjandus

geograafia

keemia

13.00 – 13.45

eesti keel

kunst

keeleõpetus

inglise  keel    

füüsika

14.00 – 14.45

 

 

muusika

füüsika

geograafia

15.00 – 15.45

 

 

 

muusika

bioloogia

Teisipäev

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

inglise keel

matem/eesti k

tehnoloogia

  9.10 – 9.55

eesti keel

eesti keel

ajalugu

eesti k/matem

tehnoloogia

10.10 – 10.55

matemaatika

eesti keel

kehaline kasv

bioloogia

eesti keel

11.10 – 11.55

loodusõpetus

eesti keel

inglise keel

kehaline kasv

kehaline kasv

12.05 – 12.50

eesti keel

matemaatika

matemaatika

tehnoloogia

geograafia

13.00 – 13.45

tööõpetus

tööõpetus

kunst

matem/kirjand

inglise keel

14.00 – 14.45

 

loodusõpetus

kirjandus

kirjand/matem

bioloogia

15.00 – 15.45

 

 

loodusõpetus

kirjandus I r

ajalugu

Kolmapäev

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

inglise keel

informaatika

eesti keel

  9.10 –   9.55

eesti keel

eesti keel

matemaatika

ajalugu

kirjandus

10.10 –  10.55

eesti keel

inimeseõpetus

eesti keel

matem/eesti k

informaatika

11.10 – 11.55

matemaatika

eesti keel

ajalugu

eesti k/matem

keemia

12.05 – 12.50

loodusõpetus

eesti keel

inglise keel

keemia

matemaatika

13.00 – 13.45

 

matemaatika

kirjandus

matem/kirjand

geograafia

14.00 – 14.45

 

informaatika

loodusõpetus

kirjand/matem

inglise keel

15.00 – 15.45

 

 

 

füüsika

ühiskonnaõpetus

Neljapäev

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

keh kasv

geograafia

matemaatika

  9.10 – 9.55

kehaline kasv

kehaline kasv

kirjandus

matem/eesti k

inglise keel

10.10 – 10.55

eesti keel

matemaatika

informaatika

inglise keel

eesti keel

11.10 – 11.55

matemaatika

matemaatika

tehnoloogia

kunst

kirjandus

12.05 – 12.50

eesti keel

eesti keel

tehnoloogia

ajalugu

matemaatika

13.00 – 13.45

 

eesti keel

matemaatika

karjääriõpetus

kirjandus

14.00 – 14.45

 

loodusõpetus

ajalugu

matem/kirjand

bioloogia

15.00 – 15.45

 

 

eesti keel

eesti keel II r

füüsika

Reede

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

kirjandus

ühiskonnaõp

matemaatika

  9.10 – 9.55

matemaatika

inimeseõpetus

eesti keel

inglise keel

matemaatika

10.10 – 10.55

muusika

muusika

matemaatika

bioloogia

ajalugu

11.10 – 11.55

eesti keel

matemaatika

matemaatika

kehaline kasv

kehaline kasv

12.10 - 12.55

 

eesti keel

 

 

 

 

Kõnepuudega laste klasside tunniplaanid (1.-4. kl) 

esmasp

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

9.10 – 9.55

eesti k

eesti k

 

eesti k

eesti k

 

eesti k

eesti k

tööõp

 

eesti k

 

10.10 – 10.55

matem

loodusõp

 

 

kunst

matem

 

muusika

keh kasv

eesti k

 

matem

 

11.10 – 11.55

eesti k

eesti k

eesti k

matem

kunst

keh kasv

matem

eesti k

muusika

eesti k

eesti k

matem

12.05 – 12.50

 

 

matem

loodusõp

 

muusika

 

kunst

ingl k

matem

matem

matem

ing k

matem

13.00 – 13.45

 

 

 

 

loodusõp

muusika

inimõp

eesti k

eesti k

 

keh kasv

keh kasv

eesti k

teisip

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

 8.15 9.00

 

 

eesti k

 

 

tööõp

 

 

 

eesti k

 

inf

  9.10 9.55

eesti k

matem

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

ing k

inf

tööõp

eesti k

muusika

 

10.10 10.55

matem

eesti k

keh k

matem

mat

eesti k

 

eesti k

muusika

 

ing k

eesti k

tööõp

eesti k  

11.10 11.55

loodusõp

eesti k

matem

eesti k

eesti k

matem

matem

matem

matem

matem

inf

tööõp

12.05 12.50

muusika

 

tööõp

loodusõp 

eesti k

eesti k

loodusõp

ujum

inf

eesti k

ujum

matem

ing k

13.00 13.45

eesti k

eesti k

 

loodusõp

 

in õp

 

 

ujum

keh kasv

 

muusika

keh kasv

 

kolmap

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

8.15 – 9.00

 

 

matem

 

 

eesti k

 

 

 

ing k

 

matem

  9.10 – 9.55

kunst

matem

eesti k

keh kasv

tööõp

eesti k

eesti k

eesti k 

keh k

muusika

eesti k

loodusõp

10.10 – 10.55

matem

kunst

eesti k

matem

keh kasv

matem

tööõp

keh kasv

eesti k

eesti k

ing k

ing k

11.10 – 11.55

eesti k

loodusõp

kunst

loodusõp

eesti k

matem

keh k

tööõp

matem 

eesti k

loodusõp

eesti k

12.05 – 12.50

keh kasv

keh kasv

muusika

eesti k

mat

eesti k

tööõp

inim õp

kunst

matem

eesti k

eesti k

13.00 – 13.45

eesti k

muusika

 

eesti k

loodusõp

keh kasv

ing k

matem

inim õp

inim õp

kunst

keh kasv

14.00 – 14.45

 

 

 

 

 

 

matem

 

 

 

 

 

neljap

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

  8.15 9.00

 

 

eesti k

 

 

tööõp

 

 

 

kunst

 

matem

  9.10 

 9.55

keh kasv

eesti k

eesti k

matem

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

inform

tööõp

kunst

10.10 10.55

matem

eesti k

matem

keh kasv

eesti k

eesti k

matem

kunst

muusika

tööõp

eesti k

loodusõp

11.10 

 11.55

eesti k

matem

tööõp

eesti k

matem

eesti k

inform

ing k

eesti k

keh k

keh kasv

eesti k

12.05   12.50

 

 

 

muusika

keh

kasv

matem

kunst

tööõp

ing k

eesti k

eesti k

eesti k

13.00 13.45

 

 

 

 

tööõp

 

keh k

matem

matem

matem

matem

eesti k

reede

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

  8.15  9.00

 

 

matem

 

 

muusika

 

 

 

ing k

 

tööõp

  9.10 9.55

tööõp

matem

keh kasv

matem

mat

matem

eesti k

eesti k

inim õp

eesti k

matem

eesti k

10.10 10.55

loodusõp

keh kasv

loodusõp

tööõp

eesti k

loodusõp

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

matem

ing k

11.10 11.55

eesti k

matem

eesti k

tööõp

muusika

inim õp

eesti k

matem

eesti k

matem

ing k

matem

12.05 12.50

matem

eesti k

 

muusika

 

 

inimõp

eesti k

tööõp

inimõp

eesti k

 

13.00 13.45

 

 

 

eesti k

 

 

matem

inim õp

matem

 

loodusõp

 

 

  Kõnepuudega laste klasside tunniplaan (5. -10.kl) 

esmasp

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 – 9.00

 

 

 

matem

 

eesti k

 

kunst I

keh kasv T

keh kasv

 

  9.10 – 9.55

matem

 

eesti k

kunst

 

matem

 

keh kasv

keemia

eesti k

keh kasv T

10.10 – 10.55

matem

 

eesti k

ing k

 

kunst

 

eesti k matem

keh kasv

keemia

 

11.10 – 11.55

inform

matem

matem

kirjand

ing k

loodusõp

 

muusika

tehnol

Ing k

kirjand

matem

12.05 – 12.50

eesti k

eesti k

loodusõp 

muusika

inform

eesti k

matem

tehnol

matem

ing k

eesti k

13.00 – 13.45

eesti k

loodusõp 

matem

kirjand

matem

muusika

 

matem

eesti k

matem

inf

geogr

ing k

14.00 – 14.45

eesti k

eesti k

eesti k

 

kunst

 

keh kasv

ing k

matem

inform

kirjand

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

füüsika

 

keh kasv P

teisip

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 9.00

 

eesti k

 

keh kasv

ajal

keh kasv T

ing k

biol

geogr

 

ajal

tehno

  9.10 9.55

keh

kasv

matem

keh kasv

ajal

eesti k

ing k

ajal

biol

geogr

matem

ing k

tehno

10.10 10.55

ing k

ing k

ing k

tehnol

eesti k

tehnol

matem

kirjand

matem

geogr

matem

ajal

11.10 11.55

loodusõp

kunst

matem

tehnol

muusika

tehnol

loodusõp

kirjand

matem

eesti k

biol

ing k

12.05 12.50

kunst

inimõp

eesti k

ing k

loodusõp

matem

eesti k

ing k

ühisk

kirjand

keemia

13.00 13.45

inimõp

matem

loodusõp

loodusõp

ing k

loodusõp

kirjand

inform

matem

füüsika

kirjand

14.00 14.45

eesti k

keh kasv

inform

 

keh kasv

eesti k

kirjand

loodusõp

kunst

 

matem

15.00 15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

füüsika

                             

kolmap

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 – 9.00

 

tehnol

 

kirjand

eesti k

loodusõp

 

ajal

kirjand

matem

 

matem

keemia

  9.10 – 9.55

eesti k

 tehnol

ing k

loodusõp

eesti k

eesti k

inform

kirjand

matem

ing k

keemia

geogr

10.10 – 10.55

matem

eesti k

eesti k

 

ing k

tehno

eesti k

eesti k

ajalugu

keemia

eesti k

matem

11.10 – 11.55

ing k

ing k

keh kasv

matem

tehno

inform

eesti k

muusika

matem

geogr

ajal

12.05 – 12.50

matem

inform

inimõp

inimõp

loodusõp

matem

kunst

ajalugu

kirjand

geogr

ing k

13.00 – 13.45

inimõp

eesti k

loodusõp

lood õp

matem

matem

kirjand

ing k

füüsika

ajal

inform

14.00 – 14.45

eesti k

keh kasv

kunst

 

keh kasv

ing k

ing k

loodusõp

eesti k

keh kasv T

ühisk

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keh kasv P

neljap

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 – 9.00

 

ing k

 

inform

ajal

eesti k

inim õp

kunst II

 

biol

matem

  9.10 – 9.55

muusika

matem

tehnol

matem

eesti k

ing k

ing k

eesti k matem

biol

ühisk

geogr

10.10

10.55

ing k

eesti k

tehnol

ing k

ühisk

keh kasv P

matem

eesti k

matem

geogr

matem

biol

11.10

11.55

keh

kasv

matem

muusika

matem

ing k

ajal

loodusõp

biol

geogr

tehno

matem

matem

12.05 12.50

loodusõp

muusika

ing k

kirjand

matem

matem

loodusõp

biol

geogr

tehno

ing k

kirjand

13.00 

 13.45

matem

loodusõp

matem

eesti k

loodusõp

ühisk

ing k

kirjand

matem

muusika

 

füüsika

geogr

14.00 14.45

eesti k

 

eesti k

 

ing k

 

keh kasv

kirjand

matem

karjää-riõpe

 

füüsika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reede

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 9.00

 

inim õp

 

keh kasv

matem

keh kasv T

kirjand

inim õp

ing k

ing k

biol

  9.10 9.55

eesti k

eesti k

eesti k

matem

inim õp

keh kasv P

tehno

ajalugu

eesti k

kirjand

biol

10.10 10.55

loodusõp

eesti k

matem

ühisk

matem

inim õp

tehno

inim õp

kirjand

keh kasv P

eesti k

11.10 11.55

tehnol

loodusõp

inimõp

ajalugu

eesti k

eesti k

matem

ing k

ajal

biol

ing k

12.05 12.50

tehnol

 

eesti k

eesti k

eesti k

ing k

ajal

keh kasv

biol

matem

 

13.00 13.45

 

 

 

eesti k

 

ajal

 

 

keh kasv

tehnol

 

14.00 14.45

 

 

 

 

 

 

 

 

ühisk

tehnol

 

 

 

 Kuulmispuudega õpilaste klasside tunniplaanid

Teisipäev

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

inglise keel

matem/eesti k

tehnoloogia

  9.10 – 9.55

eesti keel

eesti keel

ajalugu

eesti k/matem

tehnoloogia

10.10 – 10.55

matemaatika

eesti keel

kehaline kasv

bioloogia

eesti keel

11.10 – 11.55

loodusõpetus

eesti keel

inglise keel

kehaline kasv

kehaline kasv

12.05 – 12.50

eesti keel

matemaatika

matemaatika

tehnoloogia

geograafia

13.00 – 13.45

tööõpetus

tööõpetus

kunst

matem/kirjand

inglise keel

14.00 – 14.45

 

loodusõpetus

kirjandus

kirjand/matem

bioloogia

15.00 – 15.45

 

 

loodusõpetus

kirjandus I r

ajalugu

Kolmapäev

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

inglise keel

informaatika

eesti keel

  9.10 –   9.55

eesti keel

eesti keel

matemaatika

ajalugu

kirjandus

10.10 –  10.55

eesti keel

inimeseõpetus

eesti keel

matem/eesti k

informaatika

11.10 – 11.55

matemaatika

eesti keel

ajalugu

eesti k/matem

keemia

12.05 – 12.50

loodusõpetus

eesti keel

inglise keel

keemia

matemaatika

13.00 – 13.45

 

matemaatika

kirjandus

matem/kirjand

geograafia

14.00 – 14.45

 

informaatika

loodusõpetus

kirjand/matem

inglise keel

15.00 – 15.45

 

 

 

füüsika

ühiskonnaõpetus

Neljapäev

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

keh kasv

geograafia

matemaatika

  9.10 – 9.55

kehaline kasv

kehaline kasv

kirjandus

matem/eesti k

inglise keel

10.10 – 10.55

eesti keel

matemaatika

informaatika

inglise keel

eesti keel

11.10 – 11.55

matemaatika

matemaatika

tehnoloogia

kunst

kirjandus

12.05 – 12.50

eesti keel

eesti keel

tehnoloogia

ajalugu

matemaatika

13.00 – 13.45

 

eesti keel

matemaatika

karjääriõpetus

kirjandus

14.00 – 14.45

 

loodusõpetus

ajalugu

matem/kirjand

bioloogia

15.00 – 15.45

 

 

eesti keel

eesti keel II r

füüsika

Reede

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

kirjandus

ühiskonnaõp

matemaatika

  9.10 – 9.55

matemaatika

inimeseõpetus

eesti keel

inglise keel

matemaatika

10.10 – 10.55

muusika

muusika

matemaatika

bioloogia

ajalugu

11.10 – 11.55

eesti keel

matemaatika

matemaatika

kehaline kasv

kehaline kasv

12.10 - 12.55

 

eesti keel

 

 

 

 

Kõnepuudega laste klasside tunniplaanid (1.-4. kl) 

esmasp

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

9.10 – 9.55

eesti k

eesti k

 

eesti k

eesti k

 

eesti k

eesti k

tööõp

 

eesti k

 

10.10 – 10.55

matem

loodusõp

 

 

kunst

matem

 

muusika

keh kasv

eesti k

 

matem

 

11.10 – 11.55

eesti k

eesti k

eesti k

matem

kunst

keh kasv

matem

eesti k

muusika

eesti k

eesti k

matem

12.05 – 12.50

 

 

matem

loodusõp

 

muusika

 

kunst

ingl k

matem

matem

matem

ing k

matem

13.00 – 13.45

 

 

 

 

loodusõp

muusika

inimõp

eesti k

eesti k

 

keh kasv

keh kasv

eesti k

teisip

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

 8.15 9.00

 

 

eesti k

 

 

tööõp

 

 

 

eesti k

 

inf

  9.10 9.55

eesti k

matem

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

ing k

inf

tööõp

eesti k

muusika

 

10.10 10.55

matem

eesti k

keh k

matem

mat

eesti k

 

eesti k

muusika

 

ing k

eesti k

tööõp

eesti k  

11.10 11.55

loodusõp

eesti k

matem

eesti k

eesti k

matem

matem

matem

matem

matem

inf

tööõp

12.05 12.50

muusika

 

tööõp

loodusõp 

eesti k

eesti k

loodusõp

ujum

inf

eesti k

ujum

matem

ing k

13.00 13.45

eesti k

eesti k

 

loodusõp

 

in õp

 

 

ujum

keh kasv

 

muusika

keh kasv

 

kolmap

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

8.15 – 9.00

 

 

matem

 

 

eesti k

 

 

 

ing k

 

matem

  9.10 – 9.55

kunst

matem

eesti k

keh kasv

tööõp

eesti k

eesti k

eesti k 

keh k

muusika

eesti k

loodusõp

10.10 – 10.55

matem

kunst

eesti k

matem

keh kasv

matem

tööõp

keh kasv

eesti k

eesti k

ing k

ing k

11.10 – 11.55

eesti k

loodusõp

kunst

loodusõp

eesti k

matem

keh k

tööõp

matem 

eesti k

loodusõp

eesti k

12.05 – 12.50

keh kasv

keh kasv

muusika

eesti k

mat

eesti k

tööõp

inim õp

kunst

matem

eesti k

eesti k

13.00 – 13.45

eesti k

muusika

 

eesti k

loodusõp

keh kasv

ing k

matem

inim õp

inim õp

kunst

keh kasv

14.00 – 14.45

 

 

 

 

 

 

matem

 

 

 

 

 

neljap

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

  8.15 9.00

 

 

eesti k

 

 

tööõp

 

 

 

kunst

 

matem

  9.10 

 9.55

keh kasv

eesti k

eesti k

matem

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

inform

tööõp

kunst

10.10 10.55

matem

eesti k

matem

keh kasv

eesti k

eesti k

matem

kunst

muusika

tööõp

eesti k

loodusõp

11.10 

 11.55

eesti k

matem

tööõp

eesti k

matem

eesti k

inform

ing k

eesti k

keh k

keh kasv

eesti k

12.05   12.50

 

 

 

muusika

keh

kasv

matem

kunst

tööõp

ing k

eesti k

eesti k

eesti k

13.00 13.45

 

 

 

 

tööõp

 

keh k

matem

matem

matem

matem

eesti k

reede

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

  8.15  9.00

 

 

matem

 

 

muusika

 

 

 

ing k

 

tööõp

  9.10 9.55

tööõp

matem

keh kasv

matem

mat

matem

eesti k

eesti k

inim õp

eesti k

matem

eesti k

10.10 10.55

loodusõp

keh kasv

loodusõp

tööõp

eesti k

loodusõp

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

matem

ing k

11.10 11.55

eesti k

matem

eesti k

tööõp

muusika

inim õp

eesti k

matem

eesti k

matem

ing k

matem

12.05 12.50

matem

eesti k

 

muusika

 

 

inimõp

eesti k

tööõp

inimõp

eesti k

 

13.00 13.45

 

 

 

eesti k

 

 

matem

inim õp

matem

 

loodusõp

 

 

  Kõnepuudega laste klasside tunniplaan (5. -10.kl) 

esmasp

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 – 9.00

 

 

 

matem

 

eesti k

 

kunst I

keh kasv T

keh kasv

 

  9.10 – 9.55

matem

 

eesti k

kunst

 

matem

 

keh kasv

keemia

eesti k

keh kasv T

10.10 – 10.55

matem

 

eesti k

ing k

 

kunst

 

eesti k matem

keh kasv

keemia

 

11.10 – 11.55

inform

matem

matem

kirjand

ing k

loodusõp

 

muusika

tehnol

Ing k

kirjand

matem

12.05 – 12.50

eesti k

eesti k

loodusõp 

muusika

inform

eesti k

matem

tehnol

matem

ing k

eesti k

13.00 – 13.45

eesti k

loodusõp 

matem

kirjand

matem

muusika

 

matem

eesti k

matem

inf

geogr

ing k

14.00 – 14.45

eesti k

eesti k

eesti k

 

kunst

 

keh kasv

ing k

matem

inform

kirjand

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

füüsika

 

keh kasv P

teisip

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 9.00

 

eesti k

 

keh kasv

ajal

keh kasv T

ing k

biol

geogr

 

ajal

tehno

  9.10 9.55

keh

kasv

matem

keh kasv

ajal

eesti k

ing k

ajal

biol

geogr

matem

ing k

tehno

10.10 10.55

ing k

ing k

ing k

tehnol

eesti k

tehnol

matem

kirjand

matem

geogr

matem

ajal

11.10 11.55

loodusõp

kunst

matem

tehnol

muusika

tehnol

loodusõp

kirjand

matem

eesti k

biol

ing k

12.05 12.50

kunst

inimõp

eesti k

ing k

loodusõp

matem

eesti k

ing k

ühisk

kirjand

keemia

13.00 13.45

inimõp

matem

loodusõp

loodusõp

ing k

loodusõp

kirjand

inform

matem

füüsika

kirjand

14.00 14.45

eesti k

keh kasv

inform

 

keh kasv

eesti k

kirjand

loodusõp

kunst

 

matem

15.00 15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

füüsika

                             

kolmap

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 – 9.00

 

tehnol

 

kirjand

eesti k

loodusõp

 

ajal

kirjand

matem

 

matem

keemia

  9.10 – 9.55

eesti k

 tehnol

ing k

loodusõp

eesti k

eesti k

inform

kirjand

matem

ing k

keemia

geogr

10.10 – 10.55

matem

eesti k

eesti k

 

ing k

tehno

eesti k

eesti k

ajalugu

keemia

eesti k

matem

11.10 – 11.55

ing k

ing k

keh kasv

matem

tehno

inform

eesti k

muusika

matem

geogr

ajal

12.05 – 12.50

matem

inform

inimõp

inimõp

loodusõp

matem

kunst

ajalugu

kirjand

geogr

ing k

13.00 – 13.45

inimõp

eesti k

loodusõp

lood õp

matem

matem

kirjand

ing k

füüsika

ajal

inform

14.00 – 14.45

eesti k

keh kasv

kunst

 

keh kasv

ing k

ing k

loodusõp

eesti k

keh kasv T

ühisk

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keh kasv P

neljap

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 – 9.00

 

ing k

 

inform

ajal

eesti k

inim õp

kunst II

 

biol

matem

  9.10 – 9.55

muusika

matem

tehnol

matem

eesti k

ing k

ing k

eesti k matem

biol

ühisk

geogr

10.10

10.55

ing k

eesti k

tehnol

ing k

ühisk

keh kasv P

matem

eesti k

matem

geogr

matem

biol

11.10

11.55

keh

kasv

matem

muusika

matem

ing k

ajal

loodusõp

biol

geogr

tehno

matem

matem

12.05 12.50

loodusõp

muusika

ing k

kirjand

matem

matem

loodusõp

biol

geogr

tehno

ing k

kirjand

13.00 

 13.45

matem

loodusõp

matem

eesti k

loodusõp

ühisk

ing k

kirjand

matem

muusika

 

füüsika

geogr

14.00 14.45

eesti k

 

eesti k

 

ing k

 

keh kasv

kirjand

matem

karjää-riõpe

 

füüsika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reede

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 9.00

 

inim õp

 

keh kasv

matem

keh kasv T

kirjand

inim õp

ing k

ing k

biol

  9.10 9.55

eesti k

eesti k

eesti k

matem

inim õp

keh kasv P

tehno

ajalugu

eesti k

kirjand

biol

10.10 10.55

loodusõp

eesti k

matem

ühisk

matem

inim õp

tehno

inim õp

kirjand

keh kasv P

eesti k

11.10 11.55

tehnol

loodusõp

inimõp

ajalugu

eesti k

eesti k

matem

ing k

ajal

biol

ing k

12.05 12.50

tehnol

 

eesti k

eesti k

eesti k

ing k

ajal

keh kasv

biol

matem

 

13.00 13.45

 

 

 

eesti k

 

ajal

 

 

keh kasv

tehnol

 

14.00 14.45

 

 

 

 

 

 

 

 

ühisk

tehnol

 

 

 

Esmaspäev

1A

3A

7A

10A

11A

10.10 – 10.55

eesti keel

 

 

 

 

11.10 –  11.55

kehaline kasv

kehaline kasv 

 

keemia

 

12.05 – 12.50

eesti keel

tööõpetus

kirjandus

geograafia

keemia

13.00 – 13.45

eesti keel

kunst

keeleõpetus

inglise  keel    

füüsika

14.00 – 14.45

 

 

muusika

füüsika

geograafia

15.00 – 15.45

 

 

 

muusika

bioloogia