Vastuvõtt

Vastuvõtu alused 


Kuulmispuudega laste klassidesse võetakse võetakse vastu:

 • õpilasi, kellel on kuulmispuue keskmises kõnepiirkonnas (sagedusel 500-4000 Hz) 50-100 db ja sellest tingitud alakõne, mis takistab õppimist elukohajärgses koolis; 
 • koolieelses või koolieas hiliskurdistunud õpilasi, kelle kõne on osaliselt või täielikult säilinud, kuid kuulmispuue takistab õppimist elukohajärgses koolis; 

 • kurte õpilasi; 

 • sensoorse alaaliaga õpilasi; 

 • liitpuudega õpilasi (kuulmispuudele kaasneb intellektipuue). Liitpuude korral suunatakse õpilane tema arengut enim soodustavasse erikooli või moodustatakse eraldi klass. 


 

Kõnepuudega laste klassidesse võetakse vastu normaalse kuulmise ja primaarselt kahjustamata intellektiga õpilasi, kellel on:

 •  alakõne;

 •  alaalia, afaasia;

 •  rinolaalia sellises astmes, mis takistab õppimist elukohajärgses koolis;

 •  düsartria;

 •  kogelus, mis takistab õppimist elukohajärgses koolis;

 •  kerge kuulmislangus, mis tingib teisase alakõne;

 •  kirjaliku kõne puuded: düsgraafia (kirjutamispuue), düsleksia (lugemispuue).
   

Kuulmispuudega laste klassidesse võetakse võetakse vastu:

 • õpilasi, kellel on kuulmispuue keskmises kõnepiirkonnas (sagedusel 500-4000 Hz) 50-100 db ja sellest tingitud alakõne, mis takistab õppimist elukohajärgses koolis; 
 • koolieelses või koolieas hiliskurdistunud õpilasi, kelle kõne on osaliselt või täielikult säilinud, kuid kuulmispuue takistab õppimist elukohajärgses koolis; 

 • kurte õpilasi; 

 • sensoorse alaaliaga õpilasi; 

 • liitpuudega õpilasi (kuulmispuudele kaasneb intellektipuue). Liitpuude korral suunatakse õpilane tema arengut enim soodustavasse erikooli või moodustatakse eraldi klass. 


 

Kõnepuudega laste klassidesse võetakse vastu normaalse kuulmise ja primaarselt kahjustamata intellektiga õpilasi, kellel on:

 •  alakõne;

 •  alaalia, afaasia;

 •  rinolaalia sellises astmes, mis takistab õppimist elukohajärgses koolis;

 •  düsartria;

 •  kogelus, mis takistab õppimist elukohajärgses koolis;

 •  kerge kuulmislangus, mis tingib teisase alakõne;

 •  kirjaliku kõne puuded: düsgraafia (kirjutamispuue), düsleksia (lugemispuue).
   

Õppesuund nr 2

Õppesuund nr 2