Uute õpilaste vastuvõtt Tartu Hiie Kooli

Kooli vastuvõtuks palume saata lapse dokumendid e-kirjaga või postiga või tuua ise kooli kohale tööpäevadel kell 8.00 - 18.00. Dokumentide esitamise tähtaeg on 03.06.2020.

Peale dokumentide esitamist kutsutakse lapsevanem, koos lapsega, juuni algul kooli nõustamismeeskonna vestlusele, kus selgub, kas laps vajab õppimistingimusi Tartu Hiie Koolis. 

Täiendav info telefoni 742 2397. 

 

 
 

 

Õppetöö korraldus 18. maist 2020

Tartu Hiie Koolis jätkub õppetöö üldjuhul distantsõppena kuni õppeaasta lõpuni. Õppeaasta lõpeb 9. juunil. Õpilased õpivad kodus ning saavad juhiseid ja esitavad töid harjumuspäraseid kanaleid kasutades.

Erandkorras ja kokkulepitud tingimustel viiakse läbi vahetut õppetööd lisatuge vajavatele õpilastele.

Kõigile õppijatele ja nende vanematele jaksamist ja positiivsust soovides:

Kristel Mets
Tartu Hiie Kooli direktor