Õppematerjalid


Eesti keel

 

Lugemistekstid algklassidele

Anu Kolk, Anna Rižijs, Tea Toomberg, Ulvi Raidla, Urve Kullam, Mari Tõnisson

Kõnearendus eelkoolile

Anna Rižijs

Lihtsad lugemistekstid I klassile

Katrin Kisand

Tunne kõnekäände

Leili Pukk

Täishäälik ja sulghäälik p

Hene Binsol

Sõnavara

Ulvi Raidla

Kümme muinasjuttu

Tea Aavik, Liivi Lubi

Pille ja Lauri lood

Ulvi Raidla, Tea Aavik, Inga Brin, Katrin Kisand, Anu Kolk, Liivi Lubi

Harjutusi kohakäänete käsitlemiseks Helen Binsol

 

 

Ajalugu

 

Egiptus ja Mesopotaamia

Leili Pukk

Eesti ajalugu

Leili Pukk

 

 

Loodusõpetus, geograafia

 

Geograafia lihtsustatud sõnastik

Helle Anijärv

Mandrid

Helle Anijärv

Jõed

Helle Anijärv

Järved 

Helle Anijärv

Loodusvööndid

Helle Anijärv

Inimene

Katrin Kisand

 

 

Kunstiõpetus

 

Dekoratiivne kaelaehe doc ppt

Ingrid Puis

Pusleraamat

Ingrid Puis

   

Käsitöö, töö- ja tehnoloogiaõpetus

 

Loovtehnikaid meisterdamishuvilistele

Tiina Põllu

Loovmeisterdamine ja teatrimaailm

Tiina Põllu

Hoidlad

Hiie kooli õpilased

Vilditud mobiilikotid 

Tiina Põllu

Tarkvaraprogrammi NX5 kasutusjuhend

Aivar Lüiste

   

Muu

 

IKT ainetundides

Mari Tõnisson

Materjale parandusõppeks

Mari Tõnisson

Euroopa Liit

Helle Anijärv

 

 

Filmid

 

Õigekirjaoskuse kujundamine

Hene Binsol

Storyline-meetodi rakendamine

Kersti Tillo

Eesti keel

 

Lugemistekstid algklassidele

Anu Kolk, Anna Rižijs, Tea Toomberg, Ulvi Raidla, Urve Kullam, Mari Tõnisson

Kõnearendus eelkoolile

Anna Rižijs

Lihtsad lugemistekstid I klassile

Katrin Kisand

Tunne kõnekäände

Leili Pukk

Täishäälik ja sulghäälik p

Hene Binsol

Sõnavara

Ulvi Raidla

Kümme muinasjuttu

Tea Aavik, Liivi Lubi

Pille ja Lauri lood

Ulvi Raidla, Tea Aavik, Inga Brin, Katrin Kisand, Anu Kolk, Liivi Lubi

Harjutusi kohakäänete käsitlemiseks Helen Binsol

 

 

Ajalugu

 

Egiptus ja Mesopotaamia

Leili Pukk

Eesti ajalugu

Leili Pukk

 

 

Loodusõpetus, geograafia

 

Geograafia lihtsustatud sõnastik

Helle Anijärv

Mandrid

Helle Anijärv

Jõed

Helle Anijärv

Järved 

Helle Anijärv

Loodusvööndid

Helle Anijärv

Inimene

Katrin Kisand

 

 

Kunstiõpetus

 

Dekoratiivne kaelaehe doc ppt

Ingrid Puis

Pusleraamat

Ingrid Puis

   

Käsitöö, töö- ja tehnoloogiaõpetus

 

Loovtehnikaid meisterdamishuvilistele

Tiina Põllu

Loovmeisterdamine ja teatrimaailm

Tiina Põllu

Hoidlad

Hiie kooli õpilased

Vilditud mobiilikotid 

Tiina Põllu

Tarkvaraprogrammi NX5 kasutusjuhend

Aivar Lüiste

   

Muu

 

IKT ainetundides

Mari Tõnisson

Materjale parandusõppeks

Mari Tõnisson

Euroopa Liit

Helle Anijärv

 

 

Filmid

 

Õigekirjaoskuse kujundamine

Hene Binsol

Storyline-meetodi rakendamine

Kersti Tillo