Õppeaasta avaaktused 1.septembril 2021 kooli aulas:
11.00 2.-9. klass (ainult õpilastele)
13.00 1. ja 10. klass
Oodatud on 1. klasside õpilaste lapsevanemad ( kuni 2 inimest lapse kohta), kes peavad tõendama oma nakkusohutust ühega kolmest digitõendist:

 a) vaktsiinipass (viimasest doosist peab olema möödas tootja poolt märgitud aeg)
 b) läbipõdemise tõend (kuni 6 kuud peale läbipõdemist)
 c) negatiivne test (PCR 72h, antigeen 48h)


 
 

Kuulmis- ja kõnepuudega laste kooliks ettevalmistusrühm


 

Koolis on eelkooliealistele kuulmis- ja kõnepuudega lastele kooliks ettevalmistusrühm. Rühma tegevuse korraldus on sarnane kooli õppetegevuse korraldusega (õppeperioodi pikkus on 175 päeva, on koolivaheajad).

Üldjuhul võetakse lapsi ettevalmistusrühma vastu igal aastal juuni alguses. Ettevalmistusrühma lapse ja tema vanemaga vestleb vastuvõtul koolisisene nõustamismeeskond, kes hindab lapse sobivust ning vajadust õppida kuulmis- ja kõnepuudega laste kooliks ettevalmistusrühmas. 

 

Päevakava:

07.45-08.30 Laste saabumine

08.30-09.45 Õppe- ja loovmängud

09.45 Oode

10.00-12.30 Õppe- ja loovmängud, individuaalne töö lastega, grupitegevused

12.30 Lõunauinak

14.15 Lõunasöök

14.45-15.45 Õuemängud, vaatlused, õppetegevused 

 

Koolis on eelkooliealistele kuulmis- ja kõnepuudega lastele kooliks ettevalmistusrühm. Rühma tegevuse korraldus on sarnane kooli õppetegevuse korraldusega (õppeperioodi pikkus on 175 päeva, on koolivaheajad).

Üldjuhul võetakse lapsi ettevalmistusrühma vastu igal aastal juuni alguses. Ettevalmistusrühma lapse ja tema vanemaga vestleb vastuvõtul koolisisene nõustamismeeskond, kes hindab lapse sobivust ning vajadust õppida kuulmis- ja kõnepuudega laste kooliks ettevalmistusrühmas. 

 

Päevakava:

07.45-08.30 Laste saabumine

08.30-09.45 Õppe- ja loovmängud

09.45 Oode

10.00-12.30 Õppe- ja loovmängud, individuaalne töö lastega, grupitegevused

12.30 Lõunauinak

14.15 Lõunasöök

14.45-15.45 Õuemängud, vaatlused, õppetegevused