Rehabilitatsioon


Tartu Hiie Kool on Sotsiaalkindlustusameti partner. Koolil on sõlmitud leping rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks, mille alusel pakutakse eesti keelt kõnelevatele kuulmis- ja kõnepuudega inimestele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid eesmärgiga aidata kaasa isiku arengule ja hariduse omandamisele, parandada tema iseseisvat toimetulekut, toetada töötamise eelduste ettevalmistamist ja suurendada sotsiaalset kaasatust. Rehabilitatsiooniteenuse raames:

- koostatakse inimesele isiklik rehabilitatsiooniplaan;

- osutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ja rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid;

- juhendatakse isikut ja tema peret, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.

Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus on eesmärgipärane, vajaliku aja jooksul osutatav kompleksne teenus, inimese aitamiseks juhul, kui tal on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste abil. Teenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks ning nõustatakse erinevates valdkondades.   

Osutatakse:
- sotsiaaltöötaja teenuseid: nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete probleemide korral;
- psühholoogi teenuseid: nõustamine ja toetamine psühholoogiliste probleemide korral, elumuutustega toimetuleku juhendamine jm;
- eripedagoogi teenuseid: nõustamine haridusküsimustes (nt õppe kohandamine), õpioskuste kujundamine, igapäevaelu toimingute õpetamine, jm;
- logopeedi teenuseid: kõne ja suhtlemisoskuse kujundamine, kõnega seotud abivahendite  kasutama õpetamine jm;
- füsioterapeudi teenuseid: koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks jm. 

Vastavalt vajadusele osutatakse teenuseid kas individuaalselt või grupile. Soovitatakse ka teisi vajalikke teenuseid, mida osutavad kohalik omavalitsus, meditsiiniasutused, Töötukassa jt.  

Rehabilitatsiooniteenuste pakkumiseks kuulmis- ja kõnepuudega isikutele on asutuses olemas kaasaegne materiaalne baas, ajakohased vahendid ning asjatundlik meeskond. Registreerimine tel: 7422397, e-post: hiiekool@hiiekool.ee

Asume Tartus Tähtvere linnaosas (Tallinna suunduva maantee lähedal) Hiie tänav nr 11. Kohale saab tulla  linnaliinibussiga nr 6  Vabaduse pst peatusest peale tulles ja Kreutzwaldi peatuses väljudes; linnaliinibussiga nr 3 Kesklinna ja/või Raudteejaama peatusest peale tulles sõites Hiie peatuseni. Autoga tulijatel on võimalik jätta oma auto kooli parklasse, kuhu pääseb Tõrviku tänavalt.

Rehabilitatsiooniteenuseid pakutakse ehitustehnilistele-, tervisekaitse-, ohutus- ning keskkonnanõuetele vastavates ruumides. Ruumid on füüsiliselt juurdepääsetavad erivajadustega isikutele ning võimaldavad teenuse privaatset osutamist. Majja on võimalik siseneda kaldteed mööda ja majas sees saab kasutada invatõstukit liikumaks 0-korrusele füsioteraapia kabinetti.

Kõrvalabi või hooldamist vajav inimene peab tulema rehabilitatsiooniteenusele koos saatjaga. Inimestele, kes elavad kaugemal ja kellel pole võimalik iga päev rehabilitatsiooniteenusele sõita,  pakutakse koos saatjaga ööpäevaringset majutust külalistetoas, mis on rehabilitatsiooniteenuse saajale ja tema saatjale tasuta suunamiskirjas märgitud ööpäevaringse majutuse (sisaldab ühte toidukorda) hüvitatava maksumuse ulatuses. Selline korraldus pakub ka suuremaid võimalusi pereliikme juhendamiseks, kuidas rehabilitatsiooni eesmärke hiljem kodustes tingimustes paremini ellu viia.

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole ja esitada vastav taotlus. Digitaalselt allkirjastatud taotluse saab saata e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee ja paberil allkirjastatud taotluse esitada posti teel. Avalduse saab esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustesse üle Eesti.  Taotlust on võimalik esitada ka riigiportaalis eesti.ee.

Kool on Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2. "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" 1.3. "Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine" raames elluviidava pilootprojekti "Erivajadusega lastele suunatud integreeritud teenuste mudeli ja lapse abivajaduse tuvastamise töövahendi piloteerimine" Rakvere Vallavalitsuse koostööpartner hariduse ja rehabilitatsiooni valdkonnas.

Koolil on praktilised kogemused ka rehabilitatsiooniprogrammialases tegevuses. 2017-2018. a piloteeris kool Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse poolt väljatöötatud keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud 6-8 aastastele lastele koostatud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmi.

EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi sertifikaat kehtis jaan 2015 - jaan 2017.

 

Tartu Hiie Kool on Sotsiaalkindlustusameti partner. Koolil on sõlmitud leping rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks, mille alusel pakutakse eesti keelt kõnelevatele kuulmis- ja kõnepuudega inimestele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid eesmärgiga aidata kaasa isiku arengule ja hariduse omandamisele, parandada tema iseseisvat toimetulekut, toetada töötamise eelduste ettevalmistamist ja suurendada sotsiaalset kaasatust. Rehabilitatsiooniteenuse raames:

- koostatakse inimesele isiklik rehabilitatsiooniplaan;

- osutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ja rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid;

- juhendatakse isikut ja tema peret, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.

Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus on eesmärgipärane, vajaliku aja jooksul osutatav kompleksne teenus, inimese aitamiseks juhul, kui tal on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste abil. Teenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks ning nõustatakse erinevates valdkondades.   

Osutatakse:
- sotsiaaltöötaja teenuseid: nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete probleemide korral;
- psühholoogi teenuseid: nõustamine ja toetamine psühholoogiliste probleemide korral, elumuutustega toimetuleku juhendamine jm;
- eripedagoogi teenuseid: nõustamine haridusküsimustes (nt õppe kohandamine), õpioskuste kujundamine, igapäevaelu toimingute õpetamine, jm;
- logopeedi teenuseid: kõne ja suhtlemisoskuse kujundamine, kõnega seotud abivahendite  kasutama õpetamine jm;
- füsioterapeudi teenuseid: koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks jm. 

Vastavalt vajadusele osutatakse teenuseid kas individuaalselt või grupile. Soovitatakse ka teisi vajalikke teenuseid, mida osutavad kohalik omavalitsus, meditsiiniasutused, Töötukassa jt.  

Rehabilitatsiooniteenuste pakkumiseks kuulmis- ja kõnepuudega isikutele on asutuses olemas kaasaegne materiaalne baas, ajakohased vahendid ning asjatundlik meeskond. Registreerimine tel: 7422397, e-post: hiiekool@hiiekool.ee

Asume Tartus Tähtvere linnaosas (Tallinna suunduva maantee lähedal) Hiie tänav nr 11. Kohale saab tulla  linnaliinibussiga nr 6  Vabaduse pst peatusest peale tulles ja Kreutzwaldi peatuses väljudes; linnaliinibussiga nr 3 Kesklinna ja/või Raudteejaama peatusest peale tulles sõites Hiie peatuseni. Autoga tulijatel on võimalik jätta oma auto kooli parklasse, kuhu pääseb Tõrviku tänavalt.

Rehabilitatsiooniteenuseid pakutakse ehitustehnilistele-, tervisekaitse-, ohutus- ning keskkonnanõuetele vastavates ruumides. Ruumid on füüsiliselt juurdepääsetavad erivajadustega isikutele ning võimaldavad teenuse privaatset osutamist. Majja on võimalik siseneda kaldteed mööda ja majas sees saab kasutada invatõstukit liikumaks 0-korrusele füsioteraapia kabinetti.

Kõrvalabi või hooldamist vajav inimene peab tulema rehabilitatsiooniteenusele koos saatjaga. Inimestele, kes elavad kaugemal ja kellel pole võimalik iga päev rehabilitatsiooniteenusele sõita,  pakutakse koos saatjaga ööpäevaringset majutust külalistetoas, mis on rehabilitatsiooniteenuse saajale ja tema saatjale tasuta suunamiskirjas märgitud ööpäevaringse majutuse (sisaldab ühte toidukorda) hüvitatava maksumuse ulatuses. Selline korraldus pakub ka suuremaid võimalusi pereliikme juhendamiseks, kuidas rehabilitatsiooni eesmärke hiljem kodustes tingimustes paremini ellu viia.

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole ja esitada vastav taotlus. Digitaalselt allkirjastatud taotluse saab saata e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee ja paberil allkirjastatud taotluse esitada posti teel. Avalduse saab esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustesse üle Eesti.  Taotlust on võimalik esitada ka riigiportaalis eesti.ee.

Kool on Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2. "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" 1.3. "Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine" raames elluviidava pilootprojekti "Erivajadusega lastele suunatud integreeritud teenuste mudeli ja lapse abivajaduse tuvastamise töövahendi piloteerimine" Rakvere Vallavalitsuse koostööpartner hariduse ja rehabilitatsiooni valdkonnas.

Koolil on praktilised kogemused ka rehabilitatsiooniprogrammialases tegevuses. 2017-2018. a piloteeris kool Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse poolt väljatöötatud keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud 6-8 aastastele lastele koostatud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmi.

EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi sertifikaat kehtis jaan 2015 - jaan 2017.