Avalik teave

Dokumendiregister


Tartu Hiie Kooli dokumendiregister (alates 01.01.2023)

Tartu Hiie Kooli dokumendiregister (kuni 31.12.2022)

 

Tartu Hiie Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiaadressile hiiekool@hiiekool.ee

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaalis avalikus registris .

Küsimuste korral palume pöörduda kooli kantselei telefonile 742 2293 või e-postiaadressile hiiekool@hiiekool.ee

Tartu Hiie Kooli dokumendiregister (alates 01.01.2023)

Tartu Hiie Kooli dokumendiregister (kuni 31.12.2022)

 

Tartu Hiie Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiaadressile hiiekool@hiiekool.ee

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaalis avalikus registris .

Küsimuste korral palume pöörduda kooli kantselei telefonile 742 2293 või e-postiaadressile hiiekool@hiiekool.ee