Meie kool

Tartu Hiie Kooli ajalugu


Kurtide laste õpetusega on Eestis tegeldud juba 18. sajandist alates.
Aastatel 1866-1924 tegutses vastav kool Vändras, mis viidi üle Porkunisse. Nimetatud kool tegutseb tänaseni.

1941. aastal loodi Tartu Kurttummade Kool asukohaga Tartu, Päeva 7. Internaadiks sai Tähe 42 asuv elamu. Kooli organiseerijaks ja esimeseks juhatajaks oli August Karu. Kooli tuli üheksa õpilast. Vaevalt saadi alustada õppetööga, kui puhkes sõda. Sõja-aastail toimus õppetöö katkendlikult ja lühendatud õppeaastatega. Sõjaajal sai koolimaja kannatada ning internaadihoone hävis.

1944. aastal anti kooli käsutusse neli maja Päeva tänavas. Kooli asus õppima 25 õpilast. Et kool oli maksuvaba ja tervishoiuorganid kontrollisid rangelt koolikohustuste täitmist, siis kasvas õpilaste arv. 1947 oli õpilasi juba 125. Sellega seoses tekkis üsna kiiresti ruumipuudus.

1951. aastal sai kool enda valdustesse Lille 9 hoone, kuhu jäädi 17 aastaks. Üha rohkem arenes edasi laste meditsiiniline uurimine. Kurte hakati eristama kuulmislangusega lastest.

1954. aastal nimetati kool ümber Tartu Kuulmishäiretega Laste Kool-Internaadiks. Järjest tuli juurde kõnedefektidega lapsi.

1959. aastal muudeti nimi Tartu Kuulmishäiretega Laste Internaatkooliks.

1958. aastal hakati organiseerima uue koolikompleksi ehitamist Pöögelmanni (praegusele Hiie ) tänavale.
1968 aastal anti koolile nimeks Tartu I Eriinternaatkool ja alustati uues õppehoones tööd. Valmisid internaat, aula-võimla, õppe- ja tootmistöökojad.

Alates 1996. aastast kannab kool Tartu Hiie Kooli nime ja koolis õpib üle 300 õpilase. 

Kuulmispuudega laste õpetamisest.

Kooli direktorid:
1941-1951 August Karu
1951-1958 Aleksis Kuut
1958-1963 Kaarel Kotsar
1963-1979 Arkadi Reigo
1979-1984 Heino Eiche
1984-2017 Helgi Klein

Kurtide laste õpetusega on Eestis tegeldud juba 18. sajandist alates.
Aastatel 1866-1924 tegutses vastav kool Vändras, mis viidi üle Porkunisse. Nimetatud kool tegutseb tänaseni.

1941. aastal loodi Tartu Kurttummade Kool asukohaga Tartu, Päeva 7. Internaadiks sai Tähe 42 asuv elamu. Kooli organiseerijaks ja esimeseks juhatajaks oli August Karu. Kooli tuli üheksa õpilast. Vaevalt saadi alustada õppetööga, kui puhkes sõda. Sõja-aastail toimus õppetöö katkendlikult ja lühendatud õppeaastatega. Sõjaajal sai koolimaja kannatada ning internaadihoone hävis.

1944. aastal anti kooli käsutusse neli maja Päeva tänavas. Kooli asus õppima 25 õpilast. Et kool oli maksuvaba ja tervishoiuorganid kontrollisid rangelt koolikohustuste täitmist, siis kasvas õpilaste arv. 1947 oli õpilasi juba 125. Sellega seoses tekkis üsna kiiresti ruumipuudus.

1951. aastal sai kool enda valdustesse Lille 9 hoone, kuhu jäädi 17 aastaks. Üha rohkem arenes edasi laste meditsiiniline uurimine. Kurte hakati eristama kuulmislangusega lastest.

1954. aastal nimetati kool ümber Tartu Kuulmishäiretega Laste Kool-Internaadiks. Järjest tuli juurde kõnedefektidega lapsi.

1959. aastal muudeti nimi Tartu Kuulmishäiretega Laste Internaatkooliks.

1958. aastal hakati organiseerima uue koolikompleksi ehitamist Pöögelmanni (praegusele Hiie ) tänavale.
1968 aastal anti koolile nimeks Tartu I Eriinternaatkool ja alustati uues õppehoones tööd. Valmisid internaat, aula-võimla, õppe- ja tootmistöökojad.

Alates 1996. aastast kannab kool Tartu Hiie Kooli nime ja koolis õpib üle 300 õpilase. 

Kuulmispuudega laste õpetamisest.

Kooli direktorid:
1941-1951 August Karu
1951-1958 Aleksis Kuut
1958-1963 Kaarel Kotsar
1963-1979 Arkadi Reigo
1979-1984 Heino Eiche
1984-2017 Helgi Klein