Meie kool

Missioon ja visioon


Missioon

TARTU HIIE KOOLI kompetents tagab õpilastele õppe- ja kasvatustegevuses turvalisuse, innovaatilisuse ja motivatsiooni raskuste ületamisel, toetab laste arengut elus hakkamasaamisel, loob parimad võimalused ja kättesaadavuse kõigile kuulmis- ja kõnepuudega lastele, nende vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele kogu Eestis kvaliteetseks õppeks, õppenõustamiseks ja rehabilitatsiooniks. 

 

Visioon 

TARTU HIIE KOOL on tuntud, hinnatud ja usaldusväärne kuulmis- ja kõnepuudega laste kool, rehabilitatsiooni- ja oskusteabekeskus, kus toimib professionaalne koostöö teadus- ja meditsiiniasutustega. Koolist on võimalik nõu ja abi saada kõikidel kuulmis- ja kõnepuudega lastel, nende vanematel ja nendega töötavatele õpetajatel ja tugispetsialistidel.

 

Väärtused    

Õpilased ja personal juhinduvad oma otsustes ja tegevustes koolis kokkulepitud põhiväärtustest, millele tuginevalt kujunevad hoiakud, käitumine ja suhtumine ümbritsevasse.

Hea algus on pool võitu.
Iseseisvalt tegutsemine on väärtus.
Innovaatilisus on innustav.
Eduelamus on motivatsiooni kujundaja. 

Koostöö viib sihile.
Omaalgatus aitab ideid teostada. 
Otsustusvõime lihtsustab valikute tegemist.
Loovus võimaldab edasi liikuda.

 

Missioon

TARTU HIIE KOOLI kompetents tagab õpilastele õppe- ja kasvatustegevuses turvalisuse, innovaatilisuse ja motivatsiooni raskuste ületamisel, toetab laste arengut elus hakkamasaamisel, loob parimad võimalused ja kättesaadavuse kõigile kuulmis- ja kõnepuudega lastele, nende vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele kogu Eestis kvaliteetseks õppeks, õppenõustamiseks ja rehabilitatsiooniks. 

 

Visioon 

TARTU HIIE KOOL on tuntud, hinnatud ja usaldusväärne kuulmis- ja kõnepuudega laste kool, rehabilitatsiooni- ja oskusteabekeskus, kus toimib professionaalne koostöö teadus- ja meditsiiniasutustega. Koolist on võimalik nõu ja abi saada kõikidel kuulmis- ja kõnepuudega lastel, nende vanematel ja nendega töötavatele õpetajatel ja tugispetsialistidel.

 

Väärtused    

Õpilased ja personal juhinduvad oma otsustes ja tegevustes koolis kokkulepitud põhiväärtustest, millele tuginevalt kujunevad hoiakud, käitumine ja suhtumine ümbritsevasse.

Hea algus on pool võitu.
Iseseisvalt tegutsemine on väärtus.
Innovaatilisus on innustav.
Eduelamus on motivatsiooni kujundaja. 

Koostöö viib sihile.
Omaalgatus aitab ideid teostada. 
Otsustusvõime lihtsustab valikute tegemist.
Loovus võimaldab edasi liikuda.