Õppeaasta avaaktused 1.septembril 2021 kooli aulas:
11.00 2.-9. klass (ainult õpilastele)
13.00 1. ja 10. klass
Oodatud on 1. klasside õpilaste lapsevanemad ( kuni 2 inimest lapse kohta), kes peavad tõendama oma nakkusohutust ühega kolmest digitõendist:

 a) vaktsiinipass (viimasest doosist peab olema möödas tootja poolt märgitud aeg)
 b) läbipõdemise tõend (kuni 6 kuud peale läbipõdemist)
 c) negatiivne test (PCR 72h, antigeen 48h)


 
 

Meie kool

Õpilaskodu


Väljaspool Tartut elavatel õpilastel on võimalus elada õppeperioodil kooli õpilaskodus. Nädalavahetusteks sõidavad õpilased koju. Raske puudega õpilastel on sõit koju ja kooli tasuta (puudetunnistuse ettenäitamisel bussis või rongis), teistele õpilastele makstakse sõidupiletid välja piletite esitamisel.

Õpilased on jaotatud rühmadesse. Kasvatusrühma suurus on keskmiselt 15 õpilast. Õpilased elavad 4-kohalistes tubades. Toitlustamine toimub 4 korda päevas. Elamine kooli õpilaskodus ja toitlustamine on lapsevanemale tasuta.

Õpilaskodu kasvatajad juhendavad õpilasi järgmiseks päevaks õppimises, huvitegevuses ning oma aja sisukas planeerimises.

 

 

Väljaspool Tartut elavatel õpilastel on võimalus elada õppeperioodil kooli õpilaskodus. Nädalavahetusteks sõidavad õpilased koju. Raske puudega õpilastel on sõit koju ja kooli tasuta (puudetunnistuse ettenäitamisel bussis või rongis), teistele õpilastele makstakse sõidupiletid välja piletite esitamisel.

Õpilased on jaotatud rühmadesse. Kasvatusrühma suurus on keskmiselt 15 õpilast. Õpilased elavad 4-kohalistes tubades. Toitlustamine toimub 4 korda päevas. Elamine kooli õpilaskodus ja toitlustamine on lapsevanemale tasuta.

Õpilaskodu kasvatajad juhendavad õpilasi järgmiseks päevaks õppimises, huvitegevuses ning oma aja sisukas planeerimises.