Uute õpilaste vastuvõtt Tartu Hiie Kooli

Kooli vastuvõtuks palume saata lapse dokumendid e-kirjaga või postiga või tuua ise kooli kohale tööpäevadel kell 8.00 - 18.00. Dokumentide esitamise tähtaeg on 03.06.2020.

Peale dokumentide esitamist kutsutakse lapsevanem, koos lapsega, juuni algul kooli nõustamismeeskonna vestlusele, kus selgub, kas laps vajab õppimistingimusi Tartu Hiie Koolis. 

Täiendav info telefoni 742 2397. 

 

 

Meie kool

Õpilaskodu


Väljaspool Tartut elavatel õpilastel on võimalus elada õppeperioodil kooli õpilaskodus. Nädalavahetusteks sõidavad õpilased koju. Raske puudega õpilastel on sõit koju ja kooli tasuta (puudetunnistuse ettenäitamisel bussis või rongis), teistele õpilastele makstakse sõidupiletid välja piletite esitamisel.

Õpilased on jaotatud rühmadesse. Kasvatusrühma suurus on keskmiselt 12 õpilast. Õpilased elavad 4-kohalistes tubades. Toitlustamine toimub 4 korda päevas. Elamine kooli õpilaskodus ja toitlustamine on lapsevanemale tasuta.

Õpilaskodu kasvatajad juhendavad õpilasi järgmiseks päevaks õppimises, huvitegevuses ning oma aja sisukas planeerimises.

 

 

Väljaspool Tartut elavatel õpilastel on võimalus elada õppeperioodil kooli õpilaskodus. Nädalavahetusteks sõidavad õpilased koju. Raske puudega õpilastel on sõit koju ja kooli tasuta (puudetunnistuse ettenäitamisel bussis või rongis), teistele õpilastele makstakse sõidupiletid välja piletite esitamisel.

Õpilased on jaotatud rühmadesse. Kasvatusrühma suurus on keskmiselt 12 õpilast. Õpilased elavad 4-kohalistes tubades. Toitlustamine toimub 4 korda päevas. Elamine kooli õpilaskodus ja toitlustamine on lapsevanemale tasuta.

Õpilaskodu kasvatajad juhendavad õpilasi järgmiseks päevaks õppimises, huvitegevuses ning oma aja sisukas planeerimises.