Avalik teave

Veebilehel oleva avaliku teabe kohta saab täpsemat infot järgmistelt inimestelt:


kooli juhtimisega seonduv – direktor  Kristel Mets 

õppetööga seonduv – õppealajuhataja Hene Binsol 

õpilaskoduga seonduv – õpilaskodu juhataja Piret Seedre 

dokumentatsioon – juhiabi Eda Merilain

 

 

kooli juhtimisega seonduv – direktor  Kristel Mets 

õppetööga seonduv – õppealajuhataja Hene Binsol 

õpilaskoduga seonduv – õpilaskodu juhataja Piret Seedre 

dokumentatsioon – juhiabi Eda Merilain