Avalik teave

Vabad ametikohad

Tartu Hiie Kool võtab tööle kuulmis- ja kõnepuudega õpilaste klassi õpetaja (eripedagoog või omab eripedagoogilisi kompetentse) tähtajalise töölepinguga ajutiselt äraoleva töötaja asendajaks.

Esitada avaldus, CV ja koopiad kvalifikatsiooninõudeid tõendavatest dokumentidest 01.08.2022 Hiie 11 Tartu 51006 või hiiekool [at] hiiekool.ee. Info telefonil 7422 397