Uute õpilaste vastuvõtt Tartu Hiie Kooli

Kooli vastuvõtuks palume saata lapse dokumendid e-kirjaga või postiga või tuua ise kooli kohale tööpäevadel kell 8.00 - 18.00. Dokumentide esitamise tähtaeg on 03.06.2020.

Peale dokumentide esitamist kutsutakse lapsevanem, koos lapsega, juuni algul kooli nõustamismeeskonna vestlusele, kus selgub, kas laps vajab õppimistingimusi Tartu Hiie Koolis. 

Täiendav info telefoni 742 2397. 

 

 

Meie kool

Projektid


Kujutiste tulemus päringule erasmus"
  • iPads School Learning for the Future

Erasmus+ KA2 projekt 
2018-2020
Tunnus: 2018-1-CZ01-KA229-048122_5
Partnerid: Tšehhi, Horvaatia, Portugal, Hispaania ja Eesti
https://twinspace.etwinning.net/68883/

Digipädevus on üks 21. sajandi võtmepädevusi ja seda nii õpilaste kui õpetajate jaoks. Projekti raames tegeletakse uute tehnoloogiate (eelkõige iPadide) rakendamisega õppeprotsessis:
- õpetajate poolt töötatakse välja erinevate ainete tunnikavasid ja rakendatakse partnerite omi;
- õpetajate poolt kirjeldatakse ja testitakse erinevaid rakendusi - lugemise ja kirjutamise ning programmeerimise õppimiseks; esitluste, videode, mängude, viktoriinide ja testide koostamiseks; 
- õpilaste poolt luuakse iPade kasutades ühistöödena video, e-raamat, koomiks ja muusikaalbum.
Projektis osalevad 12-15-aastased õpilased ja nende õpetajad.

 

Kujutiste tulemus päringule erasmus"
  • iPads School Learning for the Future

Erasmus+ KA2 projekt 
2018-2020
Tunnus: 2018-1-CZ01-KA229-048122_5
Partnerid: Tšehhi, Horvaatia, Portugal, Hispaania ja Eesti
https://twinspace.etwinning.net/68883/

Digipädevus on üks 21. sajandi võtmepädevusi ja seda nii õpilaste kui õpetajate jaoks. Projekti raames tegeletakse uute tehnoloogiate (eelkõige iPadide) rakendamisega õppeprotsessis:
- õpetajate poolt töötatakse välja erinevate ainete tunnikavasid ja rakendatakse partnerite omi;


- õpetajate poolt kirjeldatakse ja testitakse erinevaid rakendusi - lugemise ja kirjutamise ning programmeerimise õppimiseks; esitluste, videode, mängude, viktoriinide ja testide koostamiseks; 
- õpilaste poolt luuakse iPade kasutades ühistöödena video, e-raamat, koomiks ja muusikaalbum.
Projektis osalevad 12-15-aastased õpilased ja nende õpetajad.