Meie kool

Projektid


Erasmus+ KA1 projektid


Erasmus+ KA2 projektid

Projekti võtmesõnadeks on loovus, innovatsioon ja erivajadustega inimesed.
Projekti peamised eesmärgid on:
- pakkuda kuulmispuudega õpilastele kaasaegset haridust
- varustada õpilasi 21. sajandi oskustega, sh parandada nende digipädevust.
- panustada õpilaste tööhõivesse.
Projektis osalevad 11-13-aastased kuulmispuudega õpilased ja nende õpetajad.

 • iPads School Learning for the Future
  Erasmus+ KA2 projekt 
  2018-2020
  Tunnus: 2018-1-CZ01-KA229-048122_5
  Partnerid: Tšehhi, Horvaatia, Portugal, Hispaania ja Eesti
  https://twinspace.etwinning.net/68883/

Digipädevus on üks 21. sajandi võtmepädevusi ja seda nii õpilaste kui õpetajate jaoks. Projekti raames tegeletakse uute tehnoloogiate (eelkõige iPadide) rakendamisega õppeprotsessis:
- õpetajate poolt töötatakse välja erinevate ainete tunnikavasid ja rakendatakse partnerite omi;
- õpetajate poolt kirjeldatakse ja testitakse erinevaid rakendusi - lugemise ja kirjutamise ning programmeerimise õppimiseks; esitluste, videode, mängude, viktoriinide ja testide koostamiseks; 
- õpilaste poolt luuakse iPade kasutades ühistöödena video, e-raamat, koomiks ja muusikaalbum.
Projektis osalevad 12-15-aastased õpilased ja nende õpetajad.

Erasmus+ KA1 projektid


Erasmus+ KA2 projektid

Projekti võtmesõnadeks on loovus, innovatsioon ja erivajadustega inimesed.
Projekti peamised eesmärgid on:
- pakkuda kuulmispuudega õpilastele kaasaegset haridust
- varustada õpilasi 21. sajandi oskustega, sh parandada nende digipädevust.
- panustada õpilaste tööhõivesse.
Projektis osalevad 11-13-aastased kuulmispuudega õpilased ja nende õpetajad.

 • iPads School Learning for the Future
  Erasmus+ KA2 projekt 
  2018-2020
  Tunnus: 2018-1-CZ01-KA229-048122_5
  Partnerid: Tšehhi, Horvaatia, Portugal, Hispaania ja Eesti
  https://twinspace.etwinning.net/68883/

Digipädevus on üks 21. sajandi võtmepädevusi ja seda nii õpilaste kui õpetajate jaoks. Projekti raames tegeletakse uute tehnoloogiate (eelkõige iPadide) rakendamisega õppeprotsessis:
- õpetajate poolt töötatakse välja erinevate ainete tunnikavasid ja rakendatakse partnerite omi;
- õpetajate poolt kirjeldatakse ja testitakse erinevaid rakendusi - lugemise ja kirjutamise ning programmeerimise õppimiseks; esitluste, videode, mängude, viktoriinide ja testide koostamiseks; 
- õpilaste poolt luuakse iPade kasutades ühistöödena video, e-raamat, koomiks ja muusikaalbum.
Projektis osalevad 12-15-aastased õpilased ja nende õpetajad.