Avalik teave

Järelevalve ja korruptsiooniennetus


Kooli üle haldusjärelevalvet teostava asutuse kontaktandmed:

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, 50088 Tartu

Kontakt: hm@hm.ee, tel 735 0222

 

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Hariduse- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee)

 

 

Kooli üle haldusjärelevalvet teostava asutuse kontaktandmed:

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, 50088 Tartu

Kontakt: hm@hm.ee, tel 735 0222

 

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Hariduse- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee)