Vastuvõtt

Koolisisese nõustamismeeskonna vastuvõtuvestlused


Koolisisese nõustamismeeskonna vastuvõtuvestlused toimuvad mais ja juunis 2024. 

Koolisisese nõustamismeeskonna vastuvõtuvestluseks palume esitada mais 2024 kirjalik taotlus (taotluse vorm tuleb oma arvutisse laadida, ära täita, salvestada, allkirjastada, saata) ja allpool olevad dokumendid. 

Taotluse esitanud lapsevanemat teavitatakse telefoni või e-kirja teel vastuvõtuvestlusest, kuhu on vajalik tulla koos lapsega.

1) õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse koopia;

2) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;

3) õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;

4) koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalne arenduskava või koolieelse lasteasutuse pedagoogi koostatud iseloomustus või koolivalmiduskaart (kui laps on läbinud koolieelse lasteasutuse õppekava);

5) väljavõte õpilasraamatust ja klassitunnistuse koopia (õpilase puhul);

6) lastepsühhiaatri hinnang kõnepuudega õpilase puhul (tõend kehtib üks aasta);

7) kõrvaarsti tõend/teatis ja audiogramm kuulmispuudega lapse/õpilase puhul;

8) koolivälise nõustamismeeskonna soovitus tõhustatud toe või eritoe rakendamiseks;

9) rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul);

10) puude raskusastme tuvastamise otsus (selle olemasolul);  

11) mõned kirjalikud tööd eesti keelest (õpilase puhul). 

Koolisisese nõustamismeeskonna vastuvõtuvestlused toimuvad mais ja juunis 2024. 

Koolisisese nõustamismeeskonna vastuvõtuvestluseks palume esitada mais 2024 kirjalik taotlus (taotluse vorm tuleb oma arvutisse laadida, ära täita, salvestada, allkirjastada, saata) ja allpool olevad dokumendid. 

Taotluse esitanud lapsevanemat teavitatakse telefoni või e-kirja teel vastuvõtuvestlusest, kuhu on vajalik tulla koos lapsega.

1) õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse koopia;

2) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;

3) õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;

4) koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalne arenduskava või koolieelse lasteasutuse pedagoogi koostatud iseloomustus või koolivalmiduskaart (kui laps on läbinud koolieelse lasteasutuse õppekava);

5) väljavõte õpilasraamatust ja klassitunnistuse koopia (õpilase puhul);

6) lastepsühhiaatri hinnang kõnepuudega õpilase puhul (tõend kehtib üks aasta);

7) kõrvaarsti tõend/teatis ja audiogramm kuulmispuudega lapse/õpilase puhul;

8) koolivälise nõustamismeeskonna soovitus tõhustatud toe või eritoe rakendamiseks;

9) rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul);

10) puude raskusastme tuvastamise otsus (selle olemasolul);  

11) mõned kirjalikud tööd eesti keelest (õpilase puhul).