Teenused

Nõustamine


Tartu Hiie Kool tegutseb ka valdkonna oskusteabekeskusena ja osutab üleriigiliselt kõikidele kuulmis- ja kõnepuudega lastele, nende vanematele ning nende lastega töötavatele õpetajatele ja teistele spetsialistidele kogu Eestist (surdo)logopeedilist, eripedagoogilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist.   

Nõustamine hõlmab kommunikatsiooni-, õppe- ja suhtlemisprobleeme, kohanemist, suhteid, hoiakuid ja ootusi, et kindlustada lapsele parim võimalik haridus ja kaasamine ühiskonda. Vajaduse korral sõidetakse haridusasutusse, kus laps õpib, kohale ja nõustamine toimub seal. 

Kõik spetsialistid, kes nõustavad ja probleeme lahendavad, on koolis töötavad kompetentsed oma eriala asjatundjad ja aktiivsed praktikud. 

Info telefonil 7422 397 või e-posti aadressil: hiiekool@hiiekool.ee

 

 

Tartu Hiie Kool tegutseb ka valdkonna oskusteabekeskusena ja osutab üleriigiliselt kõikidele kuulmis- ja kõnepuudega lastele, nende vanematele ning nende lastega töötavatele õpetajatele ja teistele spetsialistidele kogu Eestist (surdo)logopeedilist, eripedagoogilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist.   

Nõustamine hõlmab kommunikatsiooni-, õppe- ja suhtlemisprobleeme, kohanemist, suhteid, hoiakuid ja ootusi, et kindlustada lapsele parim võimalik haridus ja kaasamine ühiskonda. Vajaduse korral sõidetakse haridusasutusse, kus laps õpib, kohale ja nõustamine toimub seal. 

Kõik spetsialistid, kes nõustavad ja probleeme lahendavad, on koolis töötavad kompetentsed oma eriala asjatundjad ja aktiivsed praktikud. 

Info telefonil 7422 397 või e-posti aadressil: hiiekool@hiiekool.ee