Õppeaasta avaaktused 1.septembril 2021 kooli aulas:
11.00 2.-9. klass (ainult õpilastele)
13.00 1. ja 10. klass
Oodatud on 1. klasside õpilaste lapsevanemad ( kuni 2 inimest lapse kohta), kes peavad tõendama oma nakkusohutust ühega kolmest digitõendist:

 a) vaktsiinipass (viimasest doosist peab olema möödas tootja poolt märgitud aeg)
 b) läbipõdemise tõend (kuni 6 kuud peale läbipõdemist)
 c) negatiivne test (PCR 72h, antigeen 48h)


 
 

Teenused

Nõustamine


Tartu Hiie Kool tegutseb ka valdkonna oskusteabekeskusena ja osutab üleriigiliselt kõikidele kuulmis- ja kõnepuudega lastele, nende vanematele ning nende lastega töötavatele õpetajatele ja teistele spetsialistidele kogu Eestist (surdo)logopeedilist, eripedagoogilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist.   

Nõustamine hõlmab kommunikatsiooni-, õppe- ja suhtlemisprobleeme, kohanemist, suhteid, hoiakuid ja ootusi, et kindlustada lapsele parim võimalik haridus ja kaasamine ühiskonda. Vajaduse korral sõidetakse haridusasutusse, kus laps õpib, kohale ja nõustamine toimub seal. 

Kõik spetsialistid, kes nõustavad ja probleeme lahendavad, on koolis töötavad kompetentsed oma eriala asjatundjad ja aktiivsed praktikud. 

Info telefonil 7422 397 või e-posti aadressil: hiiekool@hiiekool.ee

 

 

Tartu Hiie Kool tegutseb ka valdkonna oskusteabekeskusena ja osutab üleriigiliselt kõikidele kuulmis- ja kõnepuudega lastele, nende vanematele ning nende lastega töötavatele õpetajatele ja teistele spetsialistidele kogu Eestist (surdo)logopeedilist, eripedagoogilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist.   

Nõustamine hõlmab kommunikatsiooni-, õppe- ja suhtlemisprobleeme, kohanemist, suhteid, hoiakuid ja ootusi, et kindlustada lapsele parim võimalik haridus ja kaasamine ühiskonda. Vajaduse korral sõidetakse haridusasutusse, kus laps õpib, kohale ja nõustamine toimub seal. 

Kõik spetsialistid, kes nõustavad ja probleeme lahendavad, on koolis töötavad kompetentsed oma eriala asjatundjad ja aktiivsed praktikud. 

Info telefonil 7422 397 või e-posti aadressil: hiiekool@hiiekool.ee