Uute õpilaste vastuvõtt Tartu Hiie Kooli

Kooli vastuvõtuks palume saata lapse dokumendid e-kirjaga või postiga või tuua ise kooli kohale tööpäevadel kell 8.00 - 18.00. Dokumentide esitamise tähtaeg on 03.06.2020.

Peale dokumentide esitamist kutsutakse lapsevanem, koos lapsega, juuni algul kooli nõustamismeeskonna vestlusele, kus selgub, kas laps vajab õppimistingimusi Tartu Hiie Koolis. 

Täiendav info telefoni 742 2397. 

 

 

Teenused

Nõustamine


Tartu Hiie Kool osutab üleriigiliselt kõikidele kuulmis- ja kõnepuudega lastele, nende vanematele ning nende lastega töötavatele õpetajatele ja teistele spetsialistidele kogu Eestist, (surdo)logopeedilist, eripedagoogilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist.   

Nõustamine hõlmab kommunikatsiooni-, õppe- ja suhtlemisprobleeme, kohanemist, suhteid, hoiakuid ja ootusi, et kindlustada lapsele parim võimalik haridus ja kaasamine ühiskonda. Vajaduse korral sõidetakse haridusasutusse, kus laps õpib, kohale ja nõustamine toimub seal. 

Kõik spetsialistid, kes nõustavad ja probleeme lahendavad, on koolis töötavad kompetentsed oma eriala asjatundjad ja aktiivsed praktikud. 

Info telefonil 7422 397 või e-posti aadressil: hiiekool@hiiekool.ee

 

 

Tartu Hiie Kool osutab üleriigiliselt kõikidele kuulmis- ja kõnepuudega lastele, nende vanematele ning nende lastega töötavatele õpetajatele ja teistele spetsialistidele kogu Eestist, (surdo)logopeedilist, eripedagoogilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist.   

Nõustamine hõlmab kommunikatsiooni-, õppe- ja suhtlemisprobleeme, kohanemist, suhteid, hoiakuid ja ootusi, et kindlustada lapsele parim võimalik haridus ja kaasamine ühiskonda. Vajaduse korral sõidetakse haridusasutusse, kus laps õpib, kohale ja nõustamine toimub seal. 

Kõik spetsialistid, kes nõustavad ja probleeme lahendavad, on koolis töötavad kompetentsed oma eriala asjatundjad ja aktiivsed praktikud. 

Info telefonil 7422 397 või e-posti aadressil: hiiekool@hiiekool.ee