Oluline teade

 

Alates esmaspäevast 16.märtsist toimub Tartu Hiie Koolis õppetöö  distantsõppena. Õpilased õpivad kodus ja saavad juhiseid e-päeviku kaudu ja esitavad tööd vastavalt õpetajalt saadud juhistele. õpiülesanded ja hindelised tegevused on nähtavad e-päevikus. Digitaalsete vahendite puudumisest palun teavitada klassijuhatajat ning lahendus leitakse koostööna. 

 

Koolipäeva jooksul on võimalik kas õpiülesannete või muude küsimustega seoses suhelda õpetajatega kokku lepitud kanaleid kasutades.

 

Distantsõpe kestab seni kuni olukord stabiliseerub. Viiruse leviku piiramiseks palume kõigil õpilastel püsida kodus.

 

Kristel Mets

Tartu Hiie Kooli direktor