Põhiväärtused


Missioon 
 

TARTU HIIE KOOLI kompetents tagab õpilastele õppe- ja kasvatustegevuses turvalisuse, innovaatilisuse ja motivatsiooni raskuste ületamisel, toetab laste arengut elus hakkamasaamisel, loob parimad võimalused ja kättesaadavuse kõigile kuulmis- ja kõnepuudega lastele, nende vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele kogu Eestis kvaliteetseks õppeks, õppenõustamiseks ja rehabilitatsiooniks. 

 

Visioon
 

TARTU HIIE KOOL on hinnatud ja hästi toimiv kuulmis- ja kõnepuudega isikute kool-õppenõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus, kus on kaasaegne materiaalne baas, ajakohased vahendid ning kompetentne meeskond kuulmis- ja kõnepuudega isikute arendamiseks.

Väärtused

Õpilased ja personal juhinduvad oma otsustes ja tegevustes koolis kokkulepitud põhiväärtustest, millele tuginevalt kujunevad hoiakud, käitumine ja suhtumine ümbritsevasse.

Hea algus on pool võitu. 
Iseseisvalt tegutsemine on väärtus. 
Innovaatilisus on innustav.
Eduelamus on motivatsiooni kujundaja. 

Koostöö viib sihile. 
Omaalgatus aitab ideid teostada. 
Otsustusvõime lihtsustab valikute tegemist. 
Loovus võimaldab edasi liikuda. 

 

Missioon 
 

TARTU HIIE KOOLI kompetents tagab õpilastele õppe- ja kasvatustegevuses turvalisuse, innovaatilisuse ja motivatsiooni raskuste ületamisel, toetab laste arengut elus hakkamasaamisel, loob parimad võimalused ja kättesaadavuse kõigile kuulmis- ja kõnepuudega lastele, nende vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele kogu Eestis kvaliteetseks õppeks, õppenõustamiseks ja rehabilitatsiooniks. 

 

Visioon
 

TARTU HIIE KOOL on hinnatud ja hästi toimiv kuulmis- ja kõnepuudega isikute kool-õppenõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus, kus on kaasaegne materiaalne baas, ajakohased vahendid ning kompetentne meeskond kuulmis- ja kõnepuudega isikute arendamiseks.

Väärtused

Õpilased ja personal juhinduvad oma otsustes ja tegevustes koolis kokkulepitud põhiväärtustest, millele tuginevalt kujunevad hoiakud, käitumine ja suhtumine ümbritsevasse.

Hea algus on pool võitu. 
Iseseisvalt tegutsemine on väärtus. 
Innovaatilisus on innustav.
Eduelamus on motivatsiooni kujundaja. 

Koostöö viib sihile. 
Omaalgatus aitab ideid teostada. 
Otsustusvõime lihtsustab valikute tegemist. 
Loovus võimaldab edasi liikuda.