Uute õpilaste vastuvõtt Tartu Hiie Kooli

Kooli vastuvõtuks palume saata lapse dokumendid e-kirjaga või postiga või tuua ise kooli kohale tööpäevadel kell 8.00 - 18.00. Dokumentide esitamise tähtaeg on 03.06.2020.

Peale dokumentide esitamist kutsutakse lapsevanem, koos lapsega, juuni algul kooli nõustamismeeskonna vestlusele, kus selgub, kas laps vajab õppimistingimusi Tartu Hiie Koolis. 

Täiendav info telefoni 742 2397. 

 

 

Õppetöö

Tunniplaan


 Kuulmispuudega õpilaste klasside tunniplaanid

Esmaspäev

1A

3A

7A

10A

11A

10.10 – 10.55

eesti keel

 

 

 

 

11.10 –  11.55

kehaline kasv

kehaline kasv 

 

keemia

 

12.05 – 12.50

eesti keel

tööõpetus

kirjandus

geograafia

keemia

13.00 – 13.45

eesti keel

kunst

keeleõpetus

inglise  keel    

füüsika

14.00 – 14.45

 

 

muusika

füüsika

geograafia

15.00 – 15.45

 

 

 

muusika

bioloogia

Teisipäev

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

inglise keel

matem/eesti k

tehnoloogia

  9.10 – 9.55

eesti keel

eesti keel

ajalugu

eesti k/matem

tehnoloogia

10.10 – 10.55

matemaatika

eesti keel

kehaline kasv

bioloogia

eesti keel

11.10 – 11.55

loodusõpetus

eesti keel

inglise keel

kehaline kasv

kehaline kasv

12.05 – 12.50

eesti keel

matemaatika

matemaatika

tehnoloogia

geograafia

13.00 – 13.45

tööõpetus

tööõpetus

kunst

matem/kirjand

inglise keel

14.00 – 14.45

 

loodusõpetus

kirjandus

kirjand/matem

bioloogia

15.00 – 15.45

 

 

loodusõpetus

kirjandus I r

ajalugu

Kolmapäev

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

inglise keel

informaatika

eesti keel

  9.10 –   9.55

eesti keel

eesti keel

matemaatika

ajalugu

kirjandus

10.10 –  10.55

eesti keel

inimeseõpetus

eesti keel

matem/eesti k

informaatika

11.10 – 11.55

matemaatika

eesti keel

ajalugu

eesti k/matem

keemia

12.05 – 12.50

loodusõpetus

eesti keel

inglise keel

keemia

matemaatika

13.00 – 13.45

 

matemaatika

kirjandus

matem/kirjand

geograafia

14.00 – 14.45

 

informaatika

loodusõpetus

kirjand/matem

inglise keel

15.00 – 15.45

 

 

 

füüsika

ühiskonnaõpetus

Neljapäev

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

keh kasv

geograafia

matemaatika

  9.10 – 9.55

kehaline kasv

kehaline kasv

kirjandus

matem/eesti k

inglise keel

10.10 – 10.55

eesti keel

matemaatika

informaatika

inglise keel

eesti keel

11.10 – 11.55

matemaatika

matemaatika

tehnoloogia

kunst

kirjandus

12.05 – 12.50

eesti keel

eesti keel

tehnoloogia

ajalugu

matemaatika

13.00 – 13.45

 

eesti keel

matemaatika

karjääriõpetus

kirjandus

14.00 – 14.45

 

loodusõpetus

ajalugu

matem/kirjand

bioloogia

15.00 – 15.45

 

 

eesti keel

eesti keel II r

füüsika

Reede

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

kirjandus

ühiskonnaõp

matemaatika

  9.10 – 9.55

matemaatika

inimeseõpetus

eesti keel

inglise keel

matemaatika

10.10 – 10.55

muusika

muusika

matemaatika

bioloogia

ajalugu

11.10 – 11.55

eesti keel

matemaatika

matemaatika

kehaline kasv

kehaline kasv

12.10 - 12.55

 

eesti keel

 

 

 

 

Kõnepuudega laste klasside tunniplaanid (1.-4. kl) 

esmasp

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

9.10 – 9.55

eesti k

eesti k

 

eesti k

eesti k

 

eesti k

eesti k

tööõp

 

eesti k

 

10.10 – 10.55

matem

loodusõp

 

 

kunst

matem

 

muusika

keh kasv

eesti k

 

matem

 

11.10 – 11.55

eesti k

eesti k

eesti k

matem

kunst

keh kasv

matem

eesti k

muusika

eesti k

eesti k

matem

12.05 – 12.50

 

 

matem

loodusõp

 

muusika

 

kunst

ingl k

matem

matem

matem

ing k

matem

13.00 – 13.45

 

 

 

 

loodusõp

muusika

inimõp

eesti k

eesti k

 

keh kasv

keh kasv

eesti k

teisip

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

 8.15 9.00

 

 

eesti k

 

 

tööõp

 

 

 

eesti k

 

inf

  9.10 9.55

eesti k

matem

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

ing k

inf

tööõp

eesti k

muusika

 

10.10 10.55

matem

eesti k

keh k

matem

mat

eesti k

 

eesti k

muusika

 

ing k

eesti k

tööõp

eesti k  

11.10 11.55

loodusõp

eesti k

matem

eesti k

eesti k

matem

matem

matem

matem

matem

inf

tööõp

12.05 12.50

muusika

 

tööõp

loodusõp 

eesti k

eesti k

loodusõp

ujum

inf

eesti k

ujum

matem

ing k

13.00 13.45

eesti k

eesti k

 

loodusõp

 

in õp

 

 

ujum

keh kasv

 

muusika

keh kasv

 

kolmap

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

8.15 – 9.00

 

 

matem

 

 

eesti k

 

 

 

ing k

 

matem

  9.10 – 9.55

kunst

matem

eesti k

keh kasv

tööõp

eesti k

eesti k

eesti k 

keh k

muusika

eesti k

loodusõp

10.10 – 10.55

matem

kunst

eesti k

matem

keh kasv

matem

tööõp

keh kasv

eesti k

eesti k

ing k

ing k

11.10 – 11.55

eesti k

loodusõp

kunst

loodusõp

eesti k

matem

keh k

tööõp

matem 

eesti k

loodusõp

eesti k

12.05 – 12.50

keh kasv

keh kasv

muusika

eesti k

mat

eesti k

tööõp

inim õp

kunst

matem

eesti k

eesti k

13.00 – 13.45

eesti k

muusika

 

eesti k

loodusõp

keh kasv

ing k

matem

inim õp

inim õp

kunst

keh kasv

14.00 – 14.45

 

 

 

 

 

 

matem

 

 

 

 

 

neljap

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

  8.15 9.00

 

 

eesti k

 

 

tööõp

 

 

 

kunst

 

matem

  9.10 

 9.55

keh kasv

eesti k

eesti k

matem

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

inform

tööõp

kunst

10.10 10.55

matem

eesti k

matem

keh kasv

eesti k

eesti k

matem

kunst

muusika

tööõp

eesti k

loodusõp

11.10 

 11.55

eesti k

matem

tööõp

eesti k

matem

eesti k

inform

ing k

eesti k

keh k

keh kasv

eesti k

12.05   12.50

 

 

 

muusika

keh

kasv

matem

kunst

tööõp

ing k

eesti k

eesti k

eesti k

13.00 13.45

 

 

 

 

tööõp

 

keh k

matem

matem

matem

matem

eesti k

reede

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

  8.15  9.00

 

 

matem

 

 

muusika

 

 

 

ing k

 

tööõp

  9.10 9.55

tööõp

matem

keh kasv

matem

mat

matem

eesti k

eesti k

inim õp

eesti k

matem

eesti k

10.10 10.55

loodusõp

keh kasv

loodusõp

tööõp

eesti k

loodusõp

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

matem

ing k

11.10 11.55

eesti k

matem

eesti k

tööõp

muusika

inim õp

eesti k

matem

eesti k

matem

ing k

matem

12.05 12.50

matem

eesti k

 

muusika

 

 

inimõp

eesti k

tööõp

inimõp

eesti k

 

13.00 13.45

 

 

 

eesti k

 

 

matem

inim õp

matem

 

loodusõp

 

 

  Kõnepuudega laste klasside tunniplaan (5. -10.kl) 

esmasp

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 – 9.00

 

 

 

matem

 

eesti k

 

kunst I

keh kasv T

keh kasv

 

  9.10 – 9.55

matem

 

eesti k

kunst

 

matem

 

keh kasv

keemia

eesti k

keh kasv T

10.10 – 10.55

matem

 

eesti k

ing k

 

kunst

 

eesti k matem

keh kasv

keemia

 

11.10 – 11.55

inform

matem

matem

kirjand

ing k

loodusõp

 

muusika

tehnol

Ing k

kirjand

matem

12.05 – 12.50

eesti k

eesti k

loodusõp 

muusika

inform

eesti k

matem

tehnol

matem

ing k

eesti k

13.00 – 13.45

eesti k

loodusõp 

matem

kirjand

matem

muusika

 

matem

eesti k

matem

inf

geogr

ing k

14.00 – 14.45

eesti k

eesti k

eesti k

 

kunst

 

keh kasv

ing k

matem

inform

kirjand

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

füüsika

 

keh kasv P

teisip

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 9.00

 

eesti k

 

keh kasv

ajal

keh kasv T

ing k

biol

geogr

 

ajal

tehno

  9.10 9.55

keh

kasv

matem

keh kasv

ajal

eesti k

ing k

ajal

biol

geogr

matem

ing k

tehno

10.10 10.55

ing k

ing k

ing k

tehnol

eesti k

tehnol

matem

kirjand

matem

geogr

matem

ajal

11.10 11.55

loodusõp

kunst

matem

tehnol

muusika

tehnol

loodusõp

kirjand

matem

eesti k

biol

ing k

12.05 12.50

kunst

inimõp

eesti k

ing k

loodusõp

matem

eesti k

ing k

ühisk

kirjand

keemia

13.00 13.45

inimõp

matem

loodusõp

loodusõp

ing k

loodusõp

kirjand

inform

matem

füüsika

kirjand

14.00 14.45

eesti k

keh kasv

inform

 

keh kasv

eesti k

kirjand

loodusõp

kunst

 

matem

15.00 15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

füüsika

                             

kolmap

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 – 9.00

 

tehnol

 

kirjand

eesti k

loodusõp

 

ajal

kirjand

matem

 

matem

keemia

  9.10 – 9.55

eesti k

 tehnol

ing k

loodusõp

eesti k

eesti k

inform

kirjand

matem

ing k

keemia

geogr

10.10 – 10.55

matem

eesti k

eesti k

 

ing k

tehno

eesti k

eesti k

ajalugu

keemia

eesti k

matem

11.10 – 11.55

ing k

ing k

keh kasv

matem

tehno

inform

eesti k

muusika

matem

geogr

ajal

12.05 – 12.50

matem

inform

inimõp

inimõp

loodusõp

matem

kunst

ajalugu

kirjand

geogr

ing k

13.00 – 13.45

inimõp

eesti k

loodusõp

lood õp

matem

matem

kirjand

ing k

füüsika

ajal

inform

14.00 – 14.45

eesti k

keh kasv

kunst

 

keh kasv

ing k

ing k

loodusõp

eesti k

keh kasv T

ühisk

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keh kasv P

neljap

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 – 9.00

 

ing k

 

inform

ajal

eesti k

inim õp

kunst II

 

biol

matem

  9.10 – 9.55

muusika

matem

tehnol

matem

eesti k

ing k

ing k

eesti k matem

biol

ühisk

geogr

10.10

10.55

ing k

eesti k

tehnol

ing k

ühisk

keh kasv P

matem

eesti k

matem

geogr

matem

biol

11.10

11.55

keh

kasv

matem

muusika

matem

ing k

ajal

loodusõp

biol

geogr

tehno

matem

matem

12.05 12.50

loodusõp

muusika

ing k

kirjand

matem

matem

loodusõp

biol

geogr

tehno

ing k

kirjand

13.00 

 13.45

matem

loodusõp

matem

eesti k

loodusõp

ühisk

ing k

kirjand

matem

muusika

 

füüsika

geogr

14.00 14.45

eesti k

 

eesti k

 

ing k

 

keh kasv

kirjand

matem

karjää-riõpe

 

füüsika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reede

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 9.00

 

inim õp

 

keh kasv

matem

keh kasv T

kirjand

inim õp

ing k

ing k

biol

  9.10 9.55

eesti k

eesti k

eesti k

matem

inim õp

keh kasv P

tehno

ajalugu

eesti k

kirjand

biol

10.10 10.55

loodusõp

eesti k

matem

ühisk

matem

inim õp

tehno

inim õp

kirjand

keh kasv P

eesti k

11.10 11.55

tehnol

loodusõp

inimõp

ajalugu

eesti k

eesti k

matem

ing k

ajal

biol

ing k

12.05 12.50

tehnol

 

eesti k

eesti k

eesti k

ing k

ajal

keh kasv

biol

matem

 

13.00 13.45

 

 

 

eesti k

 

ajal

 

 

keh kasv

tehnol

 

14.00 14.45

 

 

 

 

 

 

 

 

ühisk

tehnol

 

 

 

 Kuulmispuudega õpilaste klasside tunniplaanid

Teisipäev

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

inglise keel

matem/eesti k

tehnoloogia

  9.10 – 9.55

eesti keel

eesti keel

ajalugu

eesti k/matem

tehnoloogia

10.10 – 10.55

matemaatika

eesti keel

kehaline kasv

bioloogia

eesti keel

11.10 – 11.55

loodusõpetus

eesti keel

inglise keel

kehaline kasv

kehaline kasv

12.05 – 12.50

eesti keel

matemaatika

matemaatika

tehnoloogia

geograafia

13.00 – 13.45

tööõpetus

tööõpetus

kunst

matem/kirjand

inglise keel

14.00 – 14.45

 

loodusõpetus

kirjandus

kirjand/matem

bioloogia

15.00 – 15.45

 

 

loodusõpetus

kirjandus I r

ajalugu

Kolmapäev

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

inglise keel

informaatika

eesti keel

  9.10 –   9.55

eesti keel

eesti keel

matemaatika

ajalugu

kirjandus

10.10 –  10.55

eesti keel

inimeseõpetus

eesti keel

matem/eesti k

informaatika

11.10 – 11.55

matemaatika

eesti keel

ajalugu

eesti k/matem

keemia

12.05 – 12.50

loodusõpetus

eesti keel

inglise keel

keemia

matemaatika

13.00 – 13.45

 

matemaatika

kirjandus

matem/kirjand

geograafia

14.00 – 14.45

 

informaatika

loodusõpetus

kirjand/matem

inglise keel

15.00 – 15.45

 

 

 

füüsika

ühiskonnaõpetus

Neljapäev

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

keh kasv

geograafia

matemaatika

  9.10 – 9.55

kehaline kasv

kehaline kasv

kirjandus

matem/eesti k

inglise keel

10.10 – 10.55

eesti keel

matemaatika

informaatika

inglise keel

eesti keel

11.10 – 11.55

matemaatika

matemaatika

tehnoloogia

kunst

kirjandus

12.05 – 12.50

eesti keel

eesti keel

tehnoloogia

ajalugu

matemaatika

13.00 – 13.45

 

eesti keel

matemaatika

karjääriõpetus

kirjandus

14.00 – 14.45

 

loodusõpetus

ajalugu

matem/kirjand

bioloogia

15.00 – 15.45

 

 

eesti keel

eesti keel II r

füüsika

Reede

1A

3A

7A

10A

11A

  8.15 – 9.00

 

 

kirjandus

ühiskonnaõp

matemaatika

  9.10 – 9.55

matemaatika

inimeseõpetus

eesti keel

inglise keel

matemaatika

10.10 – 10.55

muusika

muusika

matemaatika

bioloogia

ajalugu

11.10 – 11.55

eesti keel

matemaatika

matemaatika

kehaline kasv

kehaline kasv

12.10 - 12.55

 

eesti keel

 

 

 

 

Kõnepuudega laste klasside tunniplaanid (1.-4. kl) 

esmasp

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

9.10 – 9.55

eesti k

eesti k

 

eesti k

eesti k

 

eesti k

eesti k

tööõp

 

eesti k

 

10.10 – 10.55

matem

loodusõp

 

 

kunst

matem

 

muusika

keh kasv

eesti k

 

matem

 

11.10 – 11.55

eesti k

eesti k

eesti k

matem

kunst

keh kasv

matem

eesti k

muusika

eesti k

eesti k

matem

12.05 – 12.50

 

 

matem

loodusõp

 

muusika

 

kunst

ingl k

matem

matem

matem

ing k

matem

13.00 – 13.45

 

 

 

 

loodusõp

muusika

inimõp

eesti k

eesti k

 

keh kasv

keh kasv

eesti k

teisip

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

 8.15 9.00

 

 

eesti k

 

 

tööõp

 

 

 

eesti k

 

inf

  9.10 9.55

eesti k

matem

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

ing k

inf

tööõp

eesti k

muusika

 

10.10 10.55

matem

eesti k

keh k

matem

mat

eesti k

 

eesti k

muusika

 

ing k

eesti k

tööõp

eesti k  

11.10 11.55

loodusõp

eesti k

matem

eesti k

eesti k

matem

matem

matem

matem

matem

inf

tööõp

12.05 12.50

muusika

 

tööõp

loodusõp 

eesti k

eesti k

loodusõp

ujum

inf

eesti k

ujum

matem

ing k

13.00 13.45

eesti k

eesti k

 

loodusõp

 

in õp

 

 

ujum

keh kasv

 

muusika

keh kasv

 

kolmap

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

8.15 – 9.00

 

 

matem

 

 

eesti k

 

 

 

ing k

 

matem

  9.10 – 9.55

kunst

matem

eesti k

keh kasv

tööõp

eesti k

eesti k

eesti k 

keh k

muusika

eesti k

loodusõp

10.10 – 10.55

matem

kunst

eesti k

matem

keh kasv

matem

tööõp

keh kasv

eesti k

eesti k

ing k

ing k

11.10 – 11.55

eesti k

loodusõp

kunst

loodusõp

eesti k

matem

keh k

tööõp

matem 

eesti k

loodusõp

eesti k

12.05 – 12.50

keh kasv

keh kasv

muusika

eesti k

mat

eesti k

tööõp

inim õp

kunst

matem

eesti k

eesti k

13.00 – 13.45

eesti k

muusika

 

eesti k

loodusõp

keh kasv

ing k

matem

inim õp

inim õp

kunst

keh kasv

14.00 – 14.45

 

 

 

 

 

 

matem

 

 

 

 

 

neljap

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

  8.15 9.00

 

 

eesti k

 

 

tööõp

 

 

 

kunst

 

matem

  9.10 

 9.55

keh kasv

eesti k

eesti k

matem

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

inform

tööõp

kunst

10.10 10.55

matem

eesti k

matem

keh kasv

eesti k

eesti k

matem

kunst

muusika

tööõp

eesti k

loodusõp

11.10 

 11.55

eesti k

matem

tööõp

eesti k

matem

eesti k

inform

ing k

eesti k

keh k

keh kasv

eesti k

12.05   12.50

 

 

 

muusika

keh

kasv

matem

kunst

tööõp

ing k

eesti k

eesti k

eesti k

13.00 13.45

 

 

 

 

tööõp

 

keh k

matem

matem

matem

matem

eesti k

reede

1b

1bb

1B

2b

2bb

2B

3b

3bb

3Bb

3B

4b

4B

  8.15  9.00

 

 

matem

 

 

muusika

 

 

 

ing k

 

tööõp

  9.10 9.55

tööõp

matem

keh kasv

matem

mat

matem

eesti k

eesti k

inim õp

eesti k

matem

eesti k

10.10 10.55

loodusõp

keh kasv

loodusõp

tööõp

eesti k

loodusõp

eesti k

eesti k

eesti k

eesti k

matem

ing k

11.10 11.55

eesti k

matem

eesti k

tööõp

muusika

inim õp

eesti k

matem

eesti k

matem

ing k

matem

12.05 12.50

matem

eesti k

 

muusika

 

 

inimõp

eesti k

tööõp

inimõp

eesti k

 

13.00 13.45

 

 

 

eesti k

 

 

matem

inim õp

matem

 

loodusõp

 

 

  Kõnepuudega laste klasside tunniplaan (5. -10.kl) 

esmasp

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 – 9.00

 

 

 

matem

 

eesti k

 

kunst I

keh kasv T

keh kasv

 

  9.10 – 9.55

matem

 

eesti k

kunst

 

matem

 

keh kasv

keemia

eesti k

keh kasv T

10.10 – 10.55

matem

 

eesti k

ing k

 

kunst

 

eesti k matem

keh kasv

keemia

 

11.10 – 11.55

inform

matem

matem

kirjand

ing k

loodusõp

 

muusika

tehnol

Ing k

kirjand

matem

12.05 – 12.50

eesti k

eesti k

loodusõp 

muusika

inform

eesti k

matem

tehnol

matem

ing k

eesti k

13.00 – 13.45

eesti k

loodusõp 

matem

kirjand

matem

muusika

 

matem

eesti k

matem

inf

geogr

ing k

14.00 – 14.45

eesti k

eesti k

eesti k

 

kunst

 

keh kasv

ing k

matem

inform

kirjand

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

füüsika

 

keh kasv P

teisip

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 9.00

 

eesti k

 

keh kasv

ajal

keh kasv T

ing k

biol

geogr

 

ajal

tehno

  9.10 9.55

keh

kasv

matem

keh kasv

ajal

eesti k

ing k

ajal

biol

geogr

matem

ing k

tehno

10.10 10.55

ing k

ing k

ing k

tehnol

eesti k

tehnol

matem

kirjand

matem

geogr

matem

ajal

11.10 11.55

loodusõp

kunst

matem

tehnol

muusika

tehnol

loodusõp

kirjand

matem

eesti k

biol

ing k

12.05 12.50

kunst

inimõp

eesti k

ing k

loodusõp

matem

eesti k

ing k

ühisk

kirjand

keemia

13.00 13.45

inimõp

matem

loodusõp

loodusõp

ing k

loodusõp

kirjand

inform

matem

füüsika

kirjand

14.00 14.45

eesti k

keh kasv

inform

 

keh kasv

eesti k

kirjand

loodusõp

kunst

 

matem

15.00 15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

füüsika

                             

kolmap

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 – 9.00

 

tehnol

 

kirjand

eesti k

loodusõp

 

ajal

kirjand

matem

 

matem

keemia

  9.10 – 9.55

eesti k

 tehnol

ing k

loodusõp

eesti k

eesti k

inform

kirjand

matem

ing k

keemia

geogr

10.10 – 10.55

matem

eesti k

eesti k

 

ing k

tehno

eesti k

eesti k

ajalugu

keemia

eesti k

matem

11.10 – 11.55

ing k

ing k

keh kasv

matem

tehno

inform

eesti k

muusika

matem

geogr

ajal

12.05 – 12.50

matem

inform

inimõp

inimõp

loodusõp

matem

kunst

ajalugu

kirjand

geogr

ing k

13.00 – 13.45

inimõp

eesti k

loodusõp

lood õp

matem

matem

kirjand

ing k

füüsika

ajal

inform

14.00 – 14.45

eesti k

keh kasv

kunst

 

keh kasv

ing k

ing k

loodusõp

eesti k

keh kasv T

ühisk

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keh kasv P

neljap

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 – 9.00

 

ing k

 

inform

ajal

eesti k

inim õp

kunst II

 

biol

matem

  9.10 – 9.55

muusika

matem

tehnol

matem

eesti k

ing k

ing k

eesti k matem

biol

ühisk

geogr

10.10

10.55

ing k

eesti k

tehnol

ing k

ühisk

keh kasv P

matem

eesti k

matem

geogr

matem

biol

11.10

11.55

keh

kasv

matem

muusika

matem

ing k

ajal

loodusõp

biol

geogr

tehno

matem

matem

12.05 12.50

loodusõp

muusika

ing k

kirjand

matem

matem

loodusõp

biol

geogr

tehno

ing k

kirjand

13.00 

 13.45

matem

loodusõp

matem

eesti k

loodusõp

ühisk

ing k

kirjand

matem

muusika

 

füüsika

geogr

14.00 14.45

eesti k

 

eesti k

 

ing k

 

keh kasv

kirjand

matem

karjää-riõpe

 

füüsika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reede

5b

5B

5AB

6b

6B

7b

7B

8b

9B

10b

10B

  8.15 9.00

 

inim õp

 

keh kasv

matem

keh kasv T

kirjand

inim õp

ing k

ing k

biol

  9.10 9.55

eesti k

eesti k

eesti k

matem

inim õp

keh kasv P

tehno

ajalugu

eesti k

kirjand

biol

10.10 10.55

loodusõp

eesti k

matem

ühisk

matem

inim õp

tehno

inim õp

kirjand

keh kasv P

eesti k

11.10 11.55

tehnol

loodusõp

inimõp

ajalugu

eesti k

eesti k

matem

ing k

ajal

biol

ing k

12.05 12.50

tehnol

 

eesti k

eesti k

eesti k

ing k

ajal

keh kasv

biol

matem

 

13.00 13.45

 

 

 

eesti k

 

ajal

 

 

keh kasv

tehnol

 

14.00 14.45

 

 

 

 

 

 

 

 

ühisk

tehnol

 

 

 

Esmaspäev

1A

3A

7A

10A

11A

10.10 – 10.55

eesti keel

 

 

 

 

11.10 –  11.55

kehaline kasv

kehaline kasv 

 

keemia

 

12.05 – 12.50

eesti keel

tööõpetus

kirjandus

geograafia

keemia

13.00 – 13.45

eesti keel

kunst

keeleõpetus

inglise  keel    

füüsika

14.00 – 14.45

 

 

muusika

füüsika

geograafia

15.00 – 15.45

 

 

 

muusika

bioloogia