Võtame tööle
- logopeedi tähtajalise töölepinguga ajutiselt äraoleva töötaja asendajaks;
- õpetaja (eripedagoog või omab eripedagoogilisi kompetentse)
tähtajalise töölepinguga ajutiselt äraoleva töötaja asendajaks;
- õpetaja (eripedagoog või omab eripedagoogilisi kompetentse, inglise
keele õpetaja kõrvaleriala) tähtajalise töölepinguga ajutiselt
äraoleva töötaja asendajaks;
- õpetaja (keemia, omab eripedagoogilisi kompetentse) osalise koormusega.

Esitada avaldus, CV ja koopiad kvalifikatsiooninõudeid tõendavatest
dokumentidest 24.07.2020 Hiie 11 Tartu 51006 või hiiekool [at] hiiekool.ee